Svensk Mjölk AB

Stabil utveckling för mjölken

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 12:37 CEST

Mjölkföretagens ekonomi har haft en positiv utveckling de senaste månaderna, visar Svensk Mjölks senaste Mjölkekonomirapport. Utvecklingen har bidragit till en återhämtning efter ett mödosamt år 2009. Prisutvecklingen på den globala mejerimarknaden förväntas bli stabil de kommande 4-6 månaderna.

Enligt preliminära uträkningar har nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad stärkts med omkring 15 öre per kilo mjölk för konventionella, och 25 öre per kilo mjölk för ekologiska mjölkföretag på tre månader. I oktober beräknas det genomsnittliga nyckeltalet för konventionella mjölkföretag ligga på cirka 1,95 kronor per kilo mjölk. Motsvarande siffra för ett ekologiskt mjölkföretag är cirka 3,00 kronor, baserat på preliminära siffror.

Stabiliseringen av mejerimarknaden har medfört ett antal höjningar av avräkningspriset. Det genomsnittliga avräkningspriset i Sverige beräknas vara cirka 3,40 kronor för konventionell, respektive 5,00 kronor för ekologisk mjölk i oktober, enligt preliminära uppgifter. Det är en klar förbättring sedan i våras.

För foderråvaror har marknaden varit orolig de senaste månaderna, främst till följd av väderproblem på norra halvklotet under sommaren och hösten. Resultatet har varit höjda priser på spannmål, färdigfoder och koncentrat trots ovanligt stora ingående lager och måttlig konsumtionsökning.

- Mer säkra skördeuppgifter bör minska oron på marknaden för foderråvaror. Det bör liksom en starkare krona slå igenom på de svenska kraftfoderpriserna så småningom, säger Agneta Hjellström, lönsamhetsexpert på Svensk Mjölk.

Grovfoder har haft en bättre prisutveckling i år. Produktionskostnaden för det konventionella grovfodret beräknas bli något lägre. Analyser av första vallskörden visar på högre proteinvärden jämfört med förra året. Mängderna från förstaskörden ser positiv ut, även om kvantiteten och kvaliteten på skörden varierar mellan olika delar av landet.

Samtidigt som en starkare krona har fördelen med att det sätter press på importerade insatsvaror till mjölkföretagen har det medfört att gårdsstödet och andra ersättningar som sätts i euro blir lägre. Valutakursförändringen gör att gårdsstödet blir drygt tio procent lägre 2010 jämfört med i fjol. Utsikterna för mjölkföretagens ekonomi de närmaste månaderna ser överlag stabil ut, både för intäkter och kostnader.

- En stabil utveckling är bra för att mjölkföretagen ska kunna återhämta sig efter det besvärliga året 2009 och för att trygga deras framtidstro. Stora svängningar på marknaden är en utmaning för mjölkföretag som måste planera långsiktigt. En förbättrad och uthållig lönsamhetsnivå är viktig för tillväxten i mjölksektorn, säger Agneta Hjellström.

För mer information, besök www.svenskmjolk.se, eller kontakta:


Agneta Hjellström, lönsamhetsexpert Svensk Mjölk: 08-790 58 08, agneta.hjellstrom@svenskmjolk.se