ABB AB

Stabila intäkter första kvartalet trots utmanande konjunktur

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:07 CEST

  • Ökning av stora order men kraftig minskning av basorder, orderstocken upp 1,2 miljarder dollar från slutet av fjärde kvartalet 2008
  • Intäkter i lokala valutor upp till följd av leveranser från stark orderstock, basverksamheten minskar
  • EBIT 862 miljoner dollar, besparingsmålet höjt till 2 miljarder dollar 2010
  • Nettovinsten 652 miljoner dollar


ABB:s intäkter första kvartalet 2009 steg med 3 procent i lokala valutor jämfört med samma kvartal 2008, till följd av att leveranser från den starka orderstocken uppvägde lägre försäljning av standardprodukter och minskande basverksamhet.

Orderingången sjönk med 3 procent (16 procent i dollar) till 9,2 miljarder dollar, jämfört med de mycket höga nivåerna ett år tidigare. Stora order (mer än 15 miljoner dollar) i kraft- samt olje- och gassektorn kunde inte kompensera för lägre ingång av basorder (mindre än 15 miljoner dollar) i alla divisioner. Orderminskningen återspeglar också lägre priser som en följd av minskade råmaterialkostnader.

Intäkterna uppgick till 7,2 miljarder dollar (upp 3 procent i lokala valutor, ned 9 procent i dollar). Försäljningen av standardprodukter och basorder som faktureras i samma kvartal sjönk påtagligt jämfört med samma kvartal 2008.

EBIT uppgick till 862 miljoner dollar med en EBIT-marginal på 12,0 procent. Exklusive marknadsvärdering av säkringstransaktioner i respektive kvartal och vissa andra poster sjönk EBIT-marginalen med runt 3 procentenheter i jämförelse med samma kvartal för ett år sedan. Bidragande var främst lägre kapacitetsutnyttjande jämfört med de mycket höga nivåerna 2008, såväl som en förändrad produktmix och vissa prissänkningar i konjunkturkänsliga verksamheter.

Nettovinsten uppgick till 652 miljoner dollar, medan kassaflödet från rörelsen var minus 104 miljoner dollar, i linje med minskningen av EBIT.

"Efterfrågan i kraftindustrin såväl som olje- och gassektorn var relativt stabil under kvartalet, vilket nästan tillät oss att upprätthålla orderingången på den nära nog rekordhöga nivån vi hade för ett år sedan", säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. "Intäkterna gynnades av vår starka orderstock men resultatet sjönk, delvis till följd av lägre kapacitetsutnyttjande jämfört med förra årets mycket höga nivåer, samt en del icke rörelserelaterade poster såsom nedskrivningar av tillgångar och marknadsvärderingen av säkringstransaktioner."

"Vårt kostnadsbesparingsprogram tog fart under första kvartalet och vi höjer nu besparingsmålet till 2 miljarder dollar, med fortsatt fokus på optimerade inköp, global tillverkning, administrativa kostnader och verksamhetskvalitet", tillägger Hogan. "Vi är fast beslutade att vara bäst på marknaden vad gäller kostnader och samtidigt behålla vår beredskap att ta tillvara tillväxtmöjligheter."Media Relations:
Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
Sweden: Tel. +46 21 329 108
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland