Com Hem AB

Stabilt andra kvartal för Com Hem

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 16:26 CEST

Com Hem ökade intäkterna under andra kvartalet med 18 miljoner kronor till 1 148 miljoner kronor, en ökning med 1,6 procent jämfört med motsvarande period förra året. Rörelseresultatet blev 541 miljoner kronor, en förbättring med 10 miljoner kronor, eller 1,9 procent. Investeringarna uppgick till 191 miljoner kronor under perioden.

- Vi fortsätter leverera ett stabilt resultat på en marknad där kampen om kunderna blir allt hårdare. Det ger oss möjlighet att fortsätta hålla en hög investeringstakt för att utveckla attraktiva tjänster, säger Tomas Franzén, vd på Com Hem.

- Vi fortsätter leverera ett stabilt resultat på en marknad där kampen om kunderna blir allt hårdare. Det ger oss möjlighet att fortsätta hålla en hög investeringstakt för att utveckla attraktiva tjänster, säger Tomas Franzén, vd på Com Hem.

I juni tecknade Com Hem ett exklusivt avtal med TiVo om att erbjuda TiVos välkända, smarta och användarvänliga tv-lösning i Sverige. Samarbetet innebär en helt integrerad tv-upplevelse med traditionellt tv-innehåll, Video On Demand (VOD) och innehållstjänster via webben och appar. Com Hems TiVo-tjänst beräknas lanseras under andra kvartalet 2013. 

Efterfrågan på Com Hems tjänster har varit stabil under det andra kvartalet. Antalet anslutna hushåll har ökat med 5 000 till 1 749 000, jämfört med föregående kvartal. Det totala antalet kunder är på samma nivå som förra året, 835 000 abonnerande kunder. Räknat i antalet abonnemang har Com Hem 1 526 000 vid utgången av andra kvartalet, vilket ger i snitt 1,83 tjänster per kund.

Under perioden har Com Hem ökat antalet anslutna hushåll i öppna nät genom iTUX, koncernens kommunikationsoperatör.

Under det senaste året har Com Hem genomfört en omfattande kanalomläggning i hela landet. Syftet har varit att höja kvaliteten och öka kapaciteten i nätet och göra det möjligt att leverera ännu fler tv-kanaler, HD-kanaler, On Demand-tjänster och högre bredbandshastigheter i framtiden. Omläggningen beräknas vara helt genomförd under tredje kvartalet 2012.

 Se separat bilaga för en sammanställning av andra kvartalets resultat.

* Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter.

Om Com Hem Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av tv, bredband och telefoni.Cirka 40 procent, nära 1,74 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder prisvärda, högkvalitativa och kompletta tjänster för tv, bredband och fast telefoni. Företaget grundades 1983 ägs av BC Partners och har cirka 900 anställda och huvudkontor i Stockholm. www.comhem.se