Skatteverket

Stabilt förtroende för skattemyndigheten

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 11:06 CEST

Totalt 52 procent av medborgarna har förtroende för skattemyndigheten och 9 procent saknar det. Detta är en förbättring i jämförelse med tidigare år.

Det visar en enkätundersökning av allmänhetens inställning till skattemyndigheterna, som Riksskatteverket (RSV) har låtit göra. Undersökningen genomfördes under oktober och november 2002.

Sammanlagt 23 500 medborgare runt om i landet tillfrågades. Svarsfrekvensen var 64 procent.

Totalt 48 procent av medborgarna håller med om att skattemyndigheterna strävar efter att förenkla för skattebetalarna. Det är en ökning med två procent sedan 2001 års undersökning.

Rapporten visar också att allmänheten har lågt förtroende (14 procent) för skattemyndigheternas bekämpning av skattefusket. Trots detta tror 44 procent att de skulle bli upptäckta om de själva skattefuskade.

Dessutom visar enkäten att 48 procent av de tillfrågade hade haft kontakt med skattemyndigheten på något sätt under året före enkäten. Det är en markant ökning sedan undersökningen 2001 då 39 procent hade haft kontakt med skattemyndigheten.

- Andelen osäkra svar har generellt ökat i den här enkäten mot tidigare år, vilket gör resultaten svårtolkade, säger Bodil Edler på RSV.

Rapporten (RSV Rapport 2003:1 "Allmänhetens synpunkter på skattemyndigheternas sätt att arbeta") finns på RSV:s webbplats, www.rsv.se

Utredare Bodil Edler 2003-08-22
Direkttelefon: 08-764 83 94
Pressekreterare Tommy Karlholm
Direkttelefon: 08-764 84 50

Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se