Plana Gruppen

Stabilt nedåtgående trend i antal konkurser 2015.

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2016 11:02 CET

När Creditsafe nu presenterar helårssiffror avslutas konkursåret 2015 positivt. Under 2015 gick 5 665 svenska aktiebolag i konkurs - en minskning med sju procent jämfört med förra året. Det är den lägsta siffran sedan 2011. Antalet anställda som berördes av konkurserna minskade samtidigt med 15 procent. Konkurserna minskar nästan överallt i landet. Vinnarna är Dalarna och Västmanland - förlorarna Gotland och Uppsala.

Totalt under året gick 5 665 aktiebolag i konkurs i Sverige. Detta kan jämföras med 6 007 konkurser under 2014 och sett till helåret en minskning med sju procent. Även årets sista månad uppvisade minskat antal konkurser. Under december gick 475 aktiebolag i konkurs, en minskning med fyra procent jämfört med samma månad föregående år.

Antalet anställda som berördes av konkurser under 2015 var 14 631 personer, även detta en i sammanhanget positiv siffra då det är 15 procent färre än året innan. De hårdast drabbade företagen under året där flest medarbetare påverkades var Chilli AB i Göteborg med 150 anställda och Game Stores Group Sweden AB i Upplands Väsby med 149 anställda. Årets största konkurs sett till omsättning stod RT Service AB i Göteborg, följt av Dannemora Magnetit AB i Österbybruk.

Det ska bli mycket intressant att se om 2016 fortsätter att visa upp minskande antal konkurser och samma stabila nedåtgående trend. Det är fortfarande några län som under 2015 ökat i antal konkurser och det återstår att se om de under 2016 följer efter resterande läns nedåtgående trend, säger Krister Jonsson, Sverigechef på Creditsafe.

De vinnande länen med störst minskning av antal konkurser sett till hela året är Dalarna (-35%), Västmanland (-21%), Jämtland (-19%), Östergötland (-18%), Västerbotten (-16%) och Västernorrland (-15%). De flesta län i Sverige kan uppvisa en positiv trend, men det finns fem län som går mot strömmen med ökande antal konkurser. Gotland (+200%) och Uppsala län (+45%) har utmärkt sig hela året och är också de två län som ökat mest. Även Gävleborg (+4%), Västra Götaland (+2%) och Halland (+1%) kan uppvisa en ökning när helåret summeras.

Av storstadsregionerna är det Stockholms län som har bäst resultat med en minskning på 12 procent under 2015. Skåne har en minskning på två procent medan Västra Götaland har en lika stor ökning.

Största konkurserna i december sett till omsättning var Oljetransport i Fagersta AB (201,7 mkr), Markbygg Construction Väst AB (98,8 mkr) i Uddevalla och Delibake Svenska AB i Örebro (56,0 mkr). Under december var byggindustriföretaget Bravur AB i Härnösand det företag med flest anställda, 58 personer. Detta följt av Markbygg Construction Väst AB i Uddevalla med 37 anställda och Advisors Marketing Group AMG AB från Malmö med 27 anställda.

Vi vänder motgång till framgång!

Plana Juridiska AB har lång erfarenhet av att framgångsrikt lösa problem åt mindre och medelstora företag i olika juridiska tvister och obeståndssituationer. Genom att omedelbart få en uppfattning om företagets uppkomna situation, så finner vi vanligen både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

Under årens lopp har vi utarbetat en enkel och effektiv metodik för problemlösning. Den innefattar både ett affärsjuridiskt och företagsekonomiskt tillvägagångssätt och fungerar lite som en ryggrad när vi sätter oss in i olika problemställningar, samtidigt som vi lättare förstår omfattningen av hela problematiken.

Metodiken bygger på en rak kommunikation med företagsledningen, i kombination med en snabb bedömning av företagets ekonomiska situation. Till detta kan läggas vår långa erfarenhet av småföretagandets villkor, som gett oss goda kunskaper inom bl.a. tvistelösning och obeståndsfrågor.

Företagsledare i mindre och medelstora företag har ofta behov av löpande rådgivning och hjälp inom affärsjuridiska frågor. Tack vare vår samlade kompetens, kan vi lösa och förebygga både nuvarande och framtida problem.

Vår ambition är alltid att stödja företag och företagare med stort engagemang och kreativa lösningar, som alla har en sak gemensamt – de lyckas oftast vända företagets motgångar till framgångar!