Com Hem AB

Stabilt resultat för Com Hem

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 10:00 CET

Com Hems omsättning förblev oförändrad under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2011. Omsättningen uppgick till 1 145 miljoner kronor, jämfört med 1 152 miljoner kronor 2011. EBITDA ökade med 14 procent under fjärde kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal 2011 och uppgick till 577 miljoner kronor.

Antalet anslutna hushåll ökade något under fjärde kvartalet 2012. I slutet av fjärde kvartalet hade Com Hem 1 749 000 anslutna hushåll, en ökning från 1 747 000 jämfört med tredje kvartalet 2012, och en ökning från 1 739 000 jämfört med fjärde kvartalet 2011. Antalet unika abonnenter minskade något under fjärde kvartalet till 828 000, jämfört med 831 000 för tredje kvartalet 2012.

-  På en mycket konkurrensutsatt marknad fortsätter vi att leverera ett stabilt resultat. Jag är glad över att den minskning av digital-tv-abonnenter som vi noterade under 2012 planade ut under fjärde kvartalet och att antalet bredbandskunder ligger kvar på samma nivå, säger Tomas Franzén, vd på Com Hem.

För att öka det geografiska täckningsområdet agerar Com Hem sedan fjärde kvartalet 2012 som tjänsteleverantör också inom Zitius öppna nätlösningar. Com Hem kan nu även ta över befintliga LAN-nät från konkurrenterna och tecknade sitt första kontrakt med en fastighetsägare inom detta område under kvartalet.

Den 16 januari 2013 lanserade Com Hem sin app för hemtelefoni i mobilen som gör det möjligt för Com Hems telefonikunder att använda hemtelefonen i mobilen när de är anslutna till ett trådlöst nätverk (WiFi). Appen kan laddas ner via AppStore och Google Play.

Den 1 februari 2013 tillträdde Henri Caddeo som teknikdirektör med plats i företagsledningen. Den 11 februari 2013 utsågs Asanga Gunatillaka till produktdirektör med plats i företagsledningen. Asanga börjar på Com Hem den 11 mars 2013.

Com Hems resultat för fjärde kvartalet 2012 i sammanfattning

Com Hems omsättning förblev stabil under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2011. Omsättningen uppgick till 1 145 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2012, jämfört med 1 152 miljoner kronor under samma kvartal 2011. EBITDA ökade med 14 procent under fjärde kvartalet 2012 till 577 miljoner kronor jämfört med 508 miljoner kronor under samma kvartal 2011.

Antal anslutna hushåll och abonnenter


Q4 2012

Q3 2012

Q2 2012

Q1 2012

Q4 2011

Antal anslutna hushåll

1,75 milj

1,75 milj

1,75 milj

1,74 milj

1,74 milj

Digital-tv-abonnemang

611 700

612 700

620 900

643 600

658 400

Bredbandsabonnemang

543 200

544 300

544 600

550 100

550 900

Telefoniabonnemang

347 600

355 200

360 200

369 500

376 100

Triple play-kunder

263 600

270 800

275 700

285 500

292 000

Totalt antal kunder

827 800

831 000

834 800

851 800

860 700

Finansiell utveckling

MSEK

Q4 2012

Q4 2011

Helåret 2012

Helåret 2011

Nettoomsättning

1 145

1 152

4 562

4 520

 EBITDA*

577

508

2 232

2 098

Investeringar**

357

328

913

734

EBITDA - investeringar

220

180

1 319

1 364

* Rörelseresultat före avskrivningar och poster av engångskaraktär.

** Investeringar före finansiell leasing


Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av tv, bredband och telefoni. Cirka 40 procent, nära 1,75 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder prisvärda, högkvalitativa och kompletta tjänster för tv, bredband och fast telefoni. Företaget grundades 1983 ägs av BC Partners och har cirka 950 anställda och huvudkontor i Stockholm. För mer information, se: www.comhem.se