Com Hem AB

Stabilt resultat för tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2012 12:00 CET

Com Hems intäkter under tredje kvartalet uppgick till 1 133 miljoner kronor, en ökning med 7 miljoner kronor jämfört med tredje kvartalet föregående år.  Rörelseresultatet blev 582 miljoner kronor, en förbättring med 26 miljoner kronor. Investeringarna uppgick till 167 miljoner kronor under perioden.

- I en mycket konkurrensutsatt marknad levererar vi ett stabilt resultat vilket ger oss förutsättningar för fortsatta investeringar i produkter och tjänster, bland annat vår nya TV-plattform TiVo som vi rullar ut på marknaden under 2013, säger Tomas Franzén, vd på Com Hem.

Arbetet med att utveckla marknadens starkaste TV-erbjudande är i full gång och tjänsterna planeras att lanseras under andra kvartalet 2013.

Under det tredje kvartalet har slutfasen av ett omfattande arbete med Com Hems kanalplan inletts. Arbetet innebär att nätet omstruktureras för att minimera tekniska fel men också för att skapa än mer utrymme i nätet.

- Vår infrastruktur har hög kapacitet och gör att vi bland annat kan sända över 160 tv-kanaler och ha ett av Sveriges största utbud av HD-kanaler parallellt med att vi kan leverera 200 Mbit/s bredbandstjänster till över 1,6 miljoner hushåll. Arbetet med en ny kanalplan är mycket viktigt för att säkerställa bra kvalitet på vår infrastruktur och för att kunna fortsätta vara ledande på tv, bredband och telefoni, säger Tomas Franzén, vd på Com Hem.

De ökade investeringarna under kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, beror i huvudsak på utbyggnad av bredbandskapacitet.

Efterfrågan på Com Hems tjänster har varit stabil under kvartalet. Det totala antalet anslutna hushåll uppgår till 1,75 miljoner. Antalet kunder vid utgången av tredje kvartalet är 831 000. Räknat i antalet abonnemang har Com Hem 1 512 000 vid utgången av tredje kvartalet, vilket ger i snitt 1,82 tjänster per kund.

Under perioden har Com Hem ökat antalet anslutna hushåll med öppna nät genom iTUX, koncernens kommunikationsoperatör, från 72 000 till 75 000. Antalet kontrakterade hushåll var per den 30 september 107 000.

Se separat bilaga för en sammanställning av andra kvartalets resultat.

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av tv, bredband och telefoni. Cirka 40 procent, nära 1,74 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder prisvärda, högkvalitativa och kompletta tjänster för tv, bredband och fast telefoni. Företaget grundades 1983 ägs av BC Partners och har cirka 950 anställda och huvudkontor i Stockholm. För mer information, se: www.comhem.se