SveaReal AB

Stabilt SveaReal överträffar prognoserna

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 10:08 CET

En positiv start på hösten och ett förvaltningsresultat som utvecklats bättre än våra prognoser. Så kan det tredje kvartalet beskrivas för SveaReals verksamhet som hittills i år levererat ett förvaltningsresultat på 105 MSEK (90 MSEK).
- Våra medarbetare har lyckats öka intäkterna och samtidigt minskat kostnaderna på ett mycket bra sätt. Vi kan också glädjande konstatera att våra kundförluster hittills i år varit obefintliga, säger en nöjd VD Claes Malmkvist.

Perioden i korthet

-  Hyresintäkterna uppgick till 530 MSEK (349 MSEK).
-  Fastighetskostnaderna uppgick till 162 MSEK (90 MSEK).
-  Driftnettot uppgick till 369 MSEK (260 MSEK).
-  Förvaltningsresultatet uppgick till 105 MSEK (90 MSEK).
-  Värdeförändringar uppgick till +201 MSEK varav –53 MSEK var hänförliga till fastigheter och +254 MSEK till derivat.
-  Resultatet efter skatt uppgick till 218 MSEK (37 MSEK).
-  Under första kvartalet avyttrades två fastigheter med total uthyrningsbar area om 11 000 kvm.
-  Periodens investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 77 MSEK och merparten avser anpassningar till nya och befintliga hyresgäster.
-  Fastighetsbeståndet per den 30 september bestod av 80 fastigheter med ett marknadsvärde
på 7 006 MSEK.

-Våra ägare har tydliga förväntningar på att vi skapar likviditet i deras aktieinnehav. Som ett led i detta utvecklar vi vår organisation och verksamhet så att vi kan jämföras med börsnoterade konkurrenter.
Med många positiva indikatorer ser vi nu fram emot resterande del av 2013, avslutar Claes Malmkvist.

För vidare frågor kontakta SveaReals VD Claes Malmkvist, 031-63 65 90.


SveaReal AB äger och utvecklar fastigheter för kontor, lager och logistik på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Fastighetsbeståndet omfattar 80 fastigheter med en lokalyta på 840 000 kvm. Bolaget omsätter ca 700 MSEK och har 24 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. SveaReals aktieägare består i första hand av norska institutionella kapitalplacerare, privata bolag och privatpersoner.

Besök vår hemsida för mer information www.sveareal.com.