Hamrin & Partners

Stackars HQ Bank, Skandia och AMF Försäkring

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 16:46 CEST

Flertalet svenskar har genom åren tagit del av och förfasats sig över turerna kring Skandia, AMF och nu HQ Bank. Men dessa verksamheter är tyvärr inte unika. Flertalet av våra storbanker och storföretag har också genomfört transaktioner, investeringar och förvärv som i vardagligt tal kallas för klipparekonomi och som i vissa fall gränsar till dumdristighet.

Gemensamt för de här företagen är att de ofta drar till sig människor som primärt vill berika sig och öka sin egen makt, först sekundärt ser till vad som är långsiktigt värdeskapande för den egna verksamheten. När sedan felaktigheter och ibland direkta oegentligheter uppdagas är alla oskyldiga, lurade eller för att citera Mats Qviberg: ” jag har inte haft tillräckligt med kunskap”!  

Egenskaper som uttalat eller outtalat styr vid rekryteringar av en ny chef är förvånansvärt ofta relationer, kön och medial förmåga. Det här gäller många av de chefer som genom åren anställts till landets mer namnkunniga företag och verksamheter. Rekryteringar som emellanåt skett på bekostnad av rätt kompetens, attityd och människosyn. Många verksamheter riskerar därför att få en chefskår där delar av den i första hand attraheras av status, position och snabba klipp än vad som är det långsiktigt bästa för verksamheten. En spiral har skapats som för tankarna till ett kedjebrev där alla vet att någon blir förlorare, och därför ”dansar man nära utgången”, allt i händelse av en snabb negativ lönsamhetsspiral. Kännetecknande för dessa verksamheter är att ”ytan” blivit viktigare än innehållet och det är förväntningen på värdet i morgon som styr den personliga gratifikationen i dag.

Aktieägare, styrelser och landets headhunters skulle därför tjäna mycket på att revidera de variabler som ligger till grund för ett chefsjobb i absoluta toppen. För precis som på många andra områden så handlar det inom ledarskap om att chefen måste ha sunda attityder, vilja och en grundläggande respekt för människan för att ha en möjlighet att skapa långsiktigt hållbara värden. Inte bara ekonomiska, utan också vad som är bäst ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Visst kan man argumentera för och emot huruvida det verkligen är så här illa. Men varför inte reflektera ett ögonblick. Försök sedan att uttala namnet på en chef i din omgivning som prioriterar verksamheten i första hand. En chef som är beredd att arbeta dubbelt så mycket som flertalet av oss för att verksamheten ska bli värdeskapande i morgon, utan personliga krav på att få högre lön, bonus eller andra gratifikationer. Visst finns de där, men helt lätt att namnge dem är det inte.   

Sture Johansson, konsult och VD på Hamrin & Partners (2010-09-07)

Hamrin & Partners är ett managementföretag specialiserat på att förbättra organisation, kommunikation och varumärke. Vi är ekonomer, kommunikatörer, jurister och beteendevetare. Vi törs påstå att vår process är helt unik eftersom vi mixar olika kompetenser. Det innebär att vi kan vara till hjälp och stöd vid de flesta utmaningar du står inför. Resultatet av ett samarbete med oss ger dig nya insikter och perspektiv, men framförallt en effektivare verksamhet, uthålligare vinst och ett starkare varumärke.