LED & LED

Stad installerar splitterny LED belysning

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 14:36 CEST

Av Kristofer Blockhammar

Staden installerar 159 stycken lysdiodslampor (LED) i gatubelysningen som ersätter de gamla högtrycksnatriumlamporna. Initiativet gjordes för att minska stadens elkostnader och LED belysningen erbjuder möjlighet till drastiska besparingar som staden hoppas att kapitalisera på.

Med denna energieffektivitets åtgärd sparar staden omkring 108 258 kilowattimmar per år, ungefär motsvarande att spara ungefär 100 000 kronor under denna period. Bara en LED lampa sparar mer än 600 kronor per år i elkostnad och kommer att spara mer än 6 000 kronor under sin livstid. När den utökade livslängden kombineras med den 75 procentiga minskade energiförbrukningen jämfört med de traditionella högtrycksnatriumlamporna, kommer staden spara ännu mer genom minskade underhållskostnader.

Om andra stadstjänstemän letar efter hållbara och kostnadseffektiva alternativ för att genomföra minskade kostnader, bör de överväga att byta gatubelysningen till lysdiodslampor (LED). Den initiala investeringen betalar för sig själv på bara ett par år (ROI).

Information om hur företag använder våra produkter på: http://www.ledochled.se/foretaget/

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.