LED & LED

Stad kommer att installera 32 000 stycken LED gatubelysningar

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 11:34 CET

Publicerat 2016-01-15 av Kristofer Blockhammar

Stad kommer att installera 32 000 stycken LED gatubelysningar

Arbetet kommer att påbörjas under våren med att installera ca 32 000 styckenLED gatubelysningar, vilket förväntas spara mer än 1,2 miljoner kronor per år.

Staden investerar ca 8 miljoner kronor för LED gatubelysningarna och installationen, men man förväntar sig att stora besparingar görs på lång sikt.

Just nu spenderar man ca 1,9 miljoner kronor varje år på elförbrukningen för gatubelysningen och man kommer att spara ca 1 miljoner kronor per år genom att byta till LED gatubelysning.

Dessutom kommer man att minska sina koldioxidutsläpp, vilket kommer att ge ytterligare besparingar.

LED gatubelysningar har även en betydligt längre livslängd än den tidigare belysningen. Med detta i åtanke, förväntas underhållbesparingar på ca 240 000 kronor per år, vilket ger en total årlig besparing på drygt 1,2 miljoner kronor.

Man förväntar sig att investeringen skall betala sig själv (ROI) under en sexårsperiod. Efter sex år är det en ren nettobesparing.

Under 20 år tid förväntar man sig att spara ca 25 miljoner kronor, en kolossal siffra.

Kvaliteten på LED gatubelysningarna, som kommer att installeras över en period på två år, är vida överlägsen befintliga gatubelysningar.

Det kommer även att resultera i mindre ljusföroreningar uppåt.

På grund av deras längre livslängd, kommer det att finnas färre mörka fläckar, som skapas när ljuset slocknar.

Information om våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi firar 10 års jubileum 2014. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED