Borås Stad

Staden och näringslivet befäster samarbete för att utveckla och lyfta Borås ytterligare

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 11:30 CEST

 

Borås Stad och näringslivet har under tre år samarbetat genom det strategiska partnerskapet "BoråsBorås". Samarbetet har haft stor framgång. Detta befästs nu genom att projektet får fastare form för att Borås skall få en fortsatt positiv utveckling och för att stärka stadens attraktionskraft.

För tre år sedan inleddes ett samarbete mellan Borås Stad och näringslivet för att Borås skall bli mer känt och attraktivt som en bra stad att arbeta i, leva i, studera i och att besöka. Samarbetet, som varit mycket framgångsrikt, har under dessa tre år bestått av en samrådsarena för en styrgrupp, samt två projektledare som praktiskt utfört projekt och arrangemang. Fokus under dessa tre år har varit att lyfta stadens utbud av upplevelser och öka antalet besökare.

"Samarbetet har visat sig vara mycket fruktsamt för Borås. BoråsBorås har under projekttiden kunnat genomföra ett antal aktiviteter som har varit mycket positiva. Vi har fått tydliga bevis på att vi genom gemensamma krafter kan nå mycket längre. Utifrån detta resonemang har vi nu beslutat oss för att ta detta samarbete till ytterligare en nivå genom ett gemensamt bolag. Inte minst är betydelsen stor för Borås Stad och näringslivet att fortsätta den samrådsarena som BoråsBorås har utgjort", menar Ulrik Nilsson, Kommunstyrelsen ordförande.

Den verksamhet som kommer att hanteras av det nya bolaget är i huvudsak det som rör besöksnäringen. Det vill säga turism, konferens och evenemang. Bolaget kommer strategisk att utveckla såväl nya produkter som tjänster inom dessa områden. Befintliga resurser inom Borås Stad och näringslivet kommer nu att samordnas i bolaget, såväl personellt som ekonomiskt. Att samla stadens resurser skall också leda till en tydlighet i kommunikationen mot boråsaren och omvärlden i vem som hanterar besöksnäringsfrågor.

"Vi vill att ännu fler företag skall vilja vara med i samarbetet BoråsBorås. Vi har ett gemensamt ansvar i stadens utveckling som har positiva effekter för allas verksamheter och personal. Det är ekonomiskt lönsamt för företagen i Borås att delta i samarbetet kring BoråsBorås - på såväl lång som kort sikt. Framför allt kommer det leda till att vi kan skapa bra förutsättningar för att behålla kompetens och företag i vår stad, säger Torbjörn L Johansson, ordförande i BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk förening.

"Borås behöver konkreta och gemensamma mål som vi utvecklar tillsammans med näringslivet. Det nya bolaget skapar förutsättningar för en tydlig profilering mot marknaden. Det nya bolaget blir en viktig motor för Borås Stads utveckling av besöksnäringen i Borås", kommenterar Ulf Olsson, Kommunstyrelsens vice ordförande.

"Idag tävlar Borås mot hela världen när vi skall locka till oss nya invånare, studenter och företag som är viktiga för stadens tillväxt - en tillväxt som ligger till grund för ett gott samhälle. Hur vi marknadsför oss kommer att ha en central betydelse för vår framtida utveckling. Vi hoppas att genom BoråsBorås kunna öka Borås attraktionskraft och locka fler människor och företag till staden", avslutar Ulrik.

 

För mer information kontakta:

Ulrik Nilsson, tfn 0703-48 70 24

Torbjörn L Johansson, tfn 0705-12 77 00

Ulf Olsson, tfn 0705-23 30 22