Polska institutet Stockholm

Staden och skogen @ Stockholm Furniture & Light Fair - Greenhouse 2017

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 12:27 CET

Här presenteras en ny generation polska formgivare, med breda kompetenser från industridesign till arkitektur, som söker kreativa lösningar för naturen i staden. Det handlar om att uppmärksamma de stadslevande djuren, både fåglar, insekter och däggdjur. Formgivarna har skapat olika slags holkar och bolådor med inspiration från egna erfarenheter och oro över förändringar i närmiljön. Det kan vara holkar för tornseglare som bor på husväggen utanför en designstudio eller en bolåda för igelkottar som formgivarna har träffat på under promenader i sin stadsdel. En holkmodell är tänkt som del i ett naturligt försvarssystem mot skadeinsekter, andra deltagare är intresserade av fladdermöss eller insekter. Föreningen mellan stadsliv och närhet till naturen är en röd tråd för alla.

 
I utställningen möter vi både nya och äldre projekt, som t ex Menthol Architects Trädhåla, avsedd för tättingar: ”Vi är mycket intresserade av miljöfrågor. Tidigare har vi konstruerat Polens första tornholk för tornseglare. Det projektet fick upp våra ögon för problemet med fågelskydd i staden. Idén till tättingprojektet föddes när vi promenerade i en park i närheten och tittade på fåglar. Vi ville fräscha upp de typiska fågelholkarna och uppmärksamma minskningen av fåglar i staden.”


Utställningscuratorn Ewa Solarz säger: ”När vi träffade ornitologer och fågelholksexperter inför projektet fick vi höra att den idealiska holken redan är uppfunnen. För 100 år sedan konstruerade ornitologiprofessorn Jan Sokołowski en holk för talgoxar som än idag är mönster för de flesta polska fågelholkar. Går det att bygga något bättre? Kan en designer med hjälp av forskarnas kunskaper föreslå bättre lösningar? Det tror vi.”

 
Utställningen Skogen och staden genomförs i samarbete med Adam Mickiewiczinstitutet som verkar under varumärket Culture.pl och med ekonomiskt stöd från Polska institutet i Stockholm.

 
Deltagande formgivare: Agnieszka Bar, Anna Szuflicka, Anna Łoskiewicz-Zakrzewska, Zofia Strumiłło-Sukiennik, Krzysztof Benke, Tomasz Korzewski / Beza Project, Asia Piaścik / Dingflux, Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek / Grynasz Studio, Monika Brauntsch / Kafti, Ewa Bochen, Maciej Jelski / Kosmos Project, Agata Kulik-Pomorska, Paweł Pomorski / Malafor, Marcin Pogorzelski / Mapog, Liliana Krzycka och Rafał Pieszko / Menthol Architects.


AGNIESZKA BAR

TALGOXEN ”Jag har valt att konstruera en holk åt den fridlysta talgoxen. Talgoxen bygger ofta bon i staden och dess närhet. Eftersom jag arbetar med glas ville jag hitta lämpliga funktioner som förenar fågelns behov med glasets egenskaper. Idén är ett experiment och innebär att man ska kunna observera fåglarna.

Agnieszka Bar

 ANNA SZUFLICKA

HUMLOR Humlor är väldigt flitiga och nyttiga insekter som på senare år har dött ut i stor skala. Genom att skapa ett enkelt och estetiskt bo åt dem hoppas jag locka dem tillbaka till våra trädgårdar, fruktträd och parker.

 BEZA PROJEKT / ANNA ŁOSKIEWICZ-ZAKRZEWSKA, ZOFIA STRUMIŁŁO-SUKIENNIK. SAMARBETE: KRZYSZTOF BENKE, TOMASZ KORZEWSKI

TORNSEGLARE ”Vi ska bygga en holk åt tornseglarna som har sitt bo på en fönsterlös husvägg mitt emot vår ateljé. Väggen syns från våra fönster och vi vill gärna att tornseglarna kommer tillbaka till samma ställe.”

 DINGFLUX/Asia Piaścik

KAFTI/Monika Brauntsch

VILDA POLLINATÖRER ”Städernas betong och tuktade parker ger inte mycket skydd åt de vilda pollinatörerna. Att skapa boer åt dem är inte särskilt dyrt och stöder deras viktiga funktion i naturen. Ett insektshotell ger också ganska stor frihet i formgivningen.”

 


GRYNASZ STUDIO /MARTA NIEMYWSKA-GRYNASZ, DAWID GRYNASZ, MAŁGORZATA ĆWIEK

IGELKOTTAR FRÅN ŻOLIBORZ ”Vi bor i Warszawastadsdelen Żoliborz och träffar ofta på dessa vackra och nyttiga små djur under kvällspromenader om sommaren. Här finns många trädgårdar och grönområden där igelkottarna kan leva och utvecklas. Vårt igelkottsbo kan placeras i trädgården och blir en trygg plats att föda upp ungar och övervintra.”

 


KOSMOS PROJECT / EWA BOCHEN, MACIEJ JELSKI 

FLADDERMÖSS ”Fladdermöss är djur som omges av många fördomar och legender. De är mycket hemlighetsfulla, är nattdjur, hänger upp och ner, sover vintersömn på märkliga platser och förknippas med magi, häxor och vampyrer. Än idag tror många att fladdermöss dricker blod och trasslar in sig i människors hår. I själva verket är de insektsätande fladdermössen mycket nyttiga för människan. Den som har en flock fladdermöss nära sitt hem slipper problem med insekter.”

  

MAPOG / MARCIN POGORZELSKI

MESAR ”Holken är en del av ett naturligt system för skydd mot skadeinsekter. Idén kom av att jag hade många sjuka kastanjeträd i närheten, och mesarna äter kastanjemalar som orsakar sjukdomen. Det är en fortsättning på mitt tidigare projekt som gick ut på att minska användningen av kemikalier i privata trädgårdar och stärka den naturliga insektsbekämpningen genom att samarbeta med djur som äter skadeinsekter.”

 


MENTHOL ARCHITECTS / LILIANA KRZYCZKA, RAFAŁ PIESZKO

TÄTTINGAR ”Vi är mycket intresserade av miljöfrågor. Tidigare har vi konstruerat Polens första tornholk för tornseglare. Det projektet fick upp våra ögon för problemet med fågelskydd i staden. Idén till tättingprojektet föddes när vi promenerade i en park i närheten och tittade på fåglar. Vi ville fräscha upp de typiska fågelholkarna och uppmärksamma minskningen av fåglar i staden.”

 

MALAFOR/AGATA KULIK-POMORSKA OCH PAWEŁ POMORSKI

SPARVAR ”Vi satsar på sparvarna. Vi gör holkar för hela sparvkolonier och satsar på kvantitet. Varför just sparvar? Det är en fågel som hör nära ihop med människans boplatser och började kolonisera dem för flera tusen år sedan. Sparvar lever i flockar, så de behöver ett helt litet bostadskvarter.”
EXPERTORGANISATIONER:

 
USSURI - Firman Ussuri arbetar med aktivt skydd för vilda djur genom att förse dem med professionella boplatser, alltså fågelholkar, bon och andra typer av skydd, samt bevarande av häckningsplatser.

 
NATURFÖRENINGEN BOCIAN (Storken) - En ideell organisation som skyddar hotade arter och deras livsmiljöer med hjälp av olika slags holkar och plattformar. I många år har de hjälpt storkar, falkar, ugglor, stadsfåglar, andra fåglar, fladdermöss och sovmöss.

Staden och skogen fot. Norbert PiwowarczykFot. Norbert Piwowarczyk

Arrangörer:


Culture.pl är Adam Mickiewiczinstitutets viktigaste varumärke. Institutet är Polens nationella kulturinstitut med uppdraget att bygga upp och kommunicera den kulturella dimensionen av Polens varumärke genom aktivt deltagande I internationellt kulturutbyte. Institutet verkar för spridning av samtida polsk kultur till en internationell publik. Under sin artonåriga existens har Adam Mickiewiczinstitutet genomfört över 5500 kulturevenemang i 70 länder på 5 kontinenter med en sammanlagd publik på över 52 miljoner. Alla institutets evenemang genomförs under flaggskeppsmärket Culture.pl


Polska institutet i Stockholm sprider kunskap om Polen och polsk kultur, arbetar med polsk-svenskt kulturellt och vetenskapligt samarbete, ordnar studieresor till Polen och ger ekonomiskt och praktiskt stöd till samarbetsprojekt och hjälper dig som vill starta kultursamarbete med Polen att hitta rätt samarbetspartner.

Kontakt: Kasia Syty katarzyna.syty@instytutpolski.org 0850575052


WILK Öppet designkluster

Ewa Solarz, curator

Monika Brauntsch, projektledare

Ewa Bochen och Maciej Jelski, Kosmos Project, utställningsdesign

Małgorzata Gurowska, grafisk design


Mer information: Facebook - Staden och skogen och WILK Öppet designkluster

Pressinfo: http://bitly.pl/GAufF

Kontakt: Monika Brauntsch monika.brauntsch@kafti.com +48 501 431 787

Staden och skogen - Logotyper

Mediepartner:

Staden och skogen mediepartner