Stockholms stad

Staden slår ett slag för matavfallsinsamlingen

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 09:00 CEST

Stockholms stad startar idag en kampanj för att påminna medborgarna om att de kan sortera ut sitt matavfall.

Staden har erbjudit hämtning av hushållens matavfall sedan 2005 men kännedomen bland medborgarna om att man kan beställa en sådan hämtning, är relativt låg. Detta vill staden ändra på nu och går ut med en kampanj för att få stockholmarna att få upp ögonen för matavfallet. Kampanjen går på bio, TV4, utomhustavlor och via direktutskick.

 - Matavfallet är en värdefull resurs som vi vill ta tillvara och göra biogas av, säger Katarina Jönsson, enhetschef på Trafikkontoret. Om hushållen sorterar ut sitt matavfall så hämtar vi och ser till att det blir biogas. Målet är att alla som vill och kan ska sortera ut sitt matavfall. 

 Idag är det ungefär 7 procent av villahushållen och 20 procent av företagen i staden som har separat hämtning av matavfall. 8 000 ton matavfall samlas in årligen och omvandlas till 800 000 kubikmeter biogas*.

Om man bor i villa kan man höra av sig direkt till Trafikkontoret och beställa ett abonnemang. Bor man i flerfamiljshus hör man av sig till sin fastighetsägare som i sin tur är välkommen att kontakta Trafikkontoret.

 *1 kubikmeter biogas ersätter 1 liter bensin.

Kontaktperson Katarina Jönsson enhetschef 08 508 465 24.

Mer information på www.stockholm.se/matavfall

Bilagor; utomhusaffisch, film