Jönköpings läns museum

Staden som livsrum: Den gröna staden förr och nu – från stadspark till grön guerilla

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:21 CET

Docent Catharina Nolin, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet föreläser

onsdag 3 mars kl 19 på Jönköpings läns museum


Att stadsborna ska ha tillgång till parker och grönområden för rekreation och umgänge har länge setts som en självklarhet. Redan vid 1800-talets mitt var många övertygade om stadsparkernas stora betydelse, och motiven för deras tillkomst var både sociala och estetiska.

Parkerna sågs som hälsobringande oaser i de växande industristäderna; en fristad där olika samhällsklasser kunde blandas och barn och ungdom fostras i lek och idrott. Men vilka tankegångar är styrande i dagens postindustriella samhälle?

 

I de ständigt växande städerna hotas grönstråk och parker många gånger av exploatering samtidigt som naturens och grönskans betydelse för hälsa och rekreation har kunnat beläggas vetenskapligt.

 

Går det att förena de enskilda invånarnas behov av parker och grönområden med en önskan om ständig expansion och framgång?

Med hjälp av några samtida exempel kommer dagens trender inom landskapsarkitekturen att ställas mot städernas historiska parker.

 

” Den gröna staden förr och nu …” ingår i föreläsningsserien ”Staden som livsrum”.

Kvällens föreläsning arrangeras av Jönköpings läns museum, Folkuniversitetet och Sveriges Arkitekter Jönköping Kronoberg.

 

Önskar du mer information?
Välkommen att kontakta Britt-Marie Börjesgård, Jönköpings läns museum,

telefon 036-30 18 42, 0705-48 18 50.