Stockholms stad

Staden sparar pengar med hjälp av ny teknik

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 14:00 CEST

Stockholms stad investerar i ny teknik som ger omfattande effektiviseringar inom stadens verksamheter samtidigt som det förbättrar kvaliteten och underlättar arbetet för medarbetarna.

- Stockholms stad är en stor organisation och det krävs ofta omfattande resurser för att anpassa våra tekniska system till de mest lämpliga och effektiva. Under denna mandatperiod har staden genom kompetensfonden skaffat sig ett verkstyg som gör det möjligt att underlätta dessa viktiga omställningar och effektiviseringar. Därför kan medel beviljas till projekt som bl. a. leder till sänkta kostnader och bättre kvalitet för verksamheterna, säger Leif Rönngren, personalborgarråd (s)

Ett antal exempel på detta är:
• Gatu- och fastighetskontorets projekt om effektivisering av fastighetsdata. • AB Stockholm Globe Arenas projekt angående digital dokumenthantering.
• Inom äldreomsorgen har investeringar gjorts i ny teknik för att utrusta personalen med handdatorer för effektivare planering och dokumentation. • I biblioteksverksamheten har investeringar kunnat göras för att förbättra och effektivisera in- och utlåningsprocessen. • mCity mobila ger mobila tjänster till invånare, besökare, företag och anställda inom Stockholms stad. • Projekt med datorstöd i den reguljära livsmedelstillsynen. • Digital hantering av bilder och dokument vid stadsbyggnadskontoret. • Handdatorstöd till parkeringsvakter.
För mer information. www.stockholm.se/kompetens

- Dessa är exempel på hur stadens förvaltningar och bolag tar ett ansvar och ser över sin verksamhet utifrån ett kvalitets- och effektivitetsperspektiv. Det förbättrar stadens ekonomiska förutsättningar och borgar för en fortsatt hög kvalitet inom våra verksamheter, säger Leif Rönngren (s).