Stockholms stad

Staden utser kulturpristagare

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 08:59 CEST

Stockholms stad har utsett pristagare av stadens hederspris, Bellmanpriset och Lennart af Petersenspriset.

Stockholms stads hederspris
Hederspriserna fördelas mellan en bildkonstnär, en tonsättare, en författare samt företrädare för två övriga konstområden, varav en ska vara scenkonstnär. Följande mottagare får en prissumma på 100.000 kronor:

 • Bildkonst: Jan Håfström
  Med ett omisskännligt bildspråk och som en ständig förnyare har Jan Håfström satt sin prägel på det svenska konstlivet under flera decennier.

 • Litteratur: Lennart Hellsing
  Den alltjämt aktive "språklekaren" Lennart Hellsing tog modernismen in i den svenska barnkammaren och har lärt generationer nonsens nödvändighet.

 • Musik: Robyn
  Med ett oförtrutet engagemang och stark konstnärlig integritet har Robyn brutit ny populärmusikalisk mark genom både eget skivbolag och omfattande internationellt turnerande.

 • Scenkonst: Lisa Spets
  Grundare och verksamhetsledare för Zebradans som med uthållighet och stort hjärta för barns rätt till kultur, skapat en viktig arena för Stockholms barn att uppleva danskonsten.


 • Övrigt: Re:Orient
  Re:Orient har berikat stadens scener med kulturyttringar från hela världen och förnyat formerna för mötet mellan artister och publik.

Bellmanpriset
Bellmanpriset tillfaller den eller de som har "skildrat eller beskrivit Stockholm ur ett konstnärligt perspektiv, använt staden sceniskt i det konstnärliga uttrycket eller bidragit till att ge en positiv bild av Stockholm som kulturstad i ett internationellt sammanhang".

Prissumman är på 100.000 kronor och går i år till Christina Molander. Hon har med entusiasm, idérikedom och professionalism hållit i Moderna Dansteaterns roder på Skeppsholmens moderscen samt under c/o-tiden då teatern tagit nya scener, gator och torg i besittning.

Lennart af Petersenspriset
Lennart af Petersenspriset delas ut vartannat år och alternerar med Stockholms Cullbergpris. Priset belönar en fotograf som på ett personligt och konstnärligt vis berättar något väsentligt om staden som livsmiljö.

Priset, som är på 100.000 kronor och inkluderar en utställning på Stockholms Stadsmuseum går i år till Micke Berg. Hans fotografier tycks ljuda, i en slags lätt mollstämd tonart som besjunger livets och platsens oförbätterliga skönhet. Fostrad i den fotodokumentära traditionen medverkar Micke Berg till att ständigt förnya vår visuella upplevelse av staden som livsmiljö.