Naturskyddsföreningen

Stadens Bud - ett Bra Miljöval för godstransporter

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 09:56 CET

Svenska Naturskyddsföreningen

Snart kan man få se Bra Miljöval-märkta godstransporter från Stadens Bud på Göteborgs gator. Stadens Bud uppfyller Svenska Naturskyddsföreningens miljökrav för utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen och användning av icke förnybar energi för godstransporter I tätort.

Stadens Bud är en enhet inom kommunala bolaget Gatubolaget I Göteborg och den andra godstransportör I Sverige som märks med Bra Miljöval för godstransporter I tätort. – Transporter är ett av de områden där miljöproblematiken är svårast, säger Eva Eiderström, chef för SNF:s Handla Miljövänligt-avdelning.
– Nu vill vi att fler kommuner och företag antar utmaningen och miljömärker sina godstransporter, uppmanar Eva Eiderström.

Stefan Svenson, chef för Stadens Bud, är mycket glad över miljömärkningen.
– Det här stärker vår miljöprofil som stadens miljötransportör. Vi har fått ett kvitto på att vi lyckats i vårt miljöarbete.
– Vårt mål är att arbeta i linje med Göteborgs Stads miljömål: Vid utgången av 2008 ska 90 procent av alla personbilar och lätta transportfordon som ägs eller leasas av kommunala bolag och förvaltningar vara miljöfordon.

Stadens Bud kör turer efter ett fast schema som gör att bilarna blir effektivt lastade, och har enbart gasfordon inom verksamheten. När nu Stadens Bud märks med Bra Miljöval går man även över till att köra samtliga fordon på biogas istället för fossil naturgas.

– Det är glädjande att efterfrågan på biogas ökar, säger Jonas Hansson, handläggare, Bra Miljöval transporter, SNF. Ökad efterfrågan av biogas kommer att leda till ökad biogasproduktion och förbättrade möjligheter för fler att ersätta fossila bränslen.

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) är Sveriges största natur- och miljöorganisation och driver Bra Miljöval, en av världens tuffaste miljömärkningar. SNF och föreningen arbetar med miljömärkning som ett av flera verktyg för att minska miljöpåverkan från transporter.

Information om Bra Miljöval godstransporter: http://www.snf.se/bmv

Mer information:
Jonas Hansson, handläggare Bra Miljöval transporter SNF, 031–10 55 80,
0709–25 45 80, jonas.hansson@snf.se

Stefan Svensson, Stadens Bud, 031-62 81 84, 0703-22 56 90, stefan.svensson@gatubolaget.goteborg.se
www.tekniskservice.goteborg.se

Eva-Lena Neiman, vik pressekreterare, SNF, tel 070-655 46 10