Stockholms stad

Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 11:37 CET

Stadsrevisionen i Stockholms stad har genomfört en granskning av hur fastighetsnämnden, AB Familjebostäder samt AB Stockholms-hem arbetar för att säkerställa att anlitade leverantörer inte använder svart arbetskraft.

Ett skydd mot svart arbetskraft förutsätter ett tydligt regelverk och utbildning samt information om vilka krav som ska ställas och hur dessa ska följas upp. Granskningen visar att nämnden och de två bolagen behöver stärka det förebyggande skyddet mot anlitande av svart arbetskraft, bland annat genom att ta fram riktlinjer och rutiner som anger hur de ska agera för att stärka skyddet gällande att svart arbetskraft anlitas. 

Granskade verksamheter ställer vissa krav på entreprenörerna vad gäller kontroll av underentreprenörer men behöver vara tydligare vad gäller krav på återrapportering från huvudentreprenörerna angående genomförda kontroller.

Revisionsrapporten finns att hämta på stockholm.se/revision

Frågor om rapporten besvaras av:

  • Förtroendevald revisor Lars Riddervik, 070-594 85 30
  • Förtroendevald revisor Barbro Ernemo, 073-705 14 45
  • Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465