Stockholms stad

Stadens trafikdirektör invigde i dag Sveriges modernaste återvinningscentral

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 13:11 CEST

Trafikkontoret, Linda Synnermo,
Telefon: 08-508 465 55,
E-post: linda.synnermo@tk.stockholm.se

I dag kl. 10 invigdes Stockholms femte återvinningscentral, ÅVC Bromma, av Stadens trafikdirektör, Magdalena Bosson. Även Marita Söderqvist, chef för avfallsavdelningen, fanns på plats och presenterade den nya anläggningen.

- Det är oerhört positivt att vi nu har fått ytterligare en återvinningscentral i västerort. Denna nya och mycket moderna central kommer att erbjuda bra service samt fungera som avlastning för återvinningscentralen i Lövsta som hittills har varit det enda alternativet i den delen av stan, säger Magdalena Bosson.

ÅVC Bromma är vid sitt öppnade Sveriges modernaste återvinningscentral i och med att den bland annat provar ett nytt koncept med en hästskoformad ramp. Avfallslämnaren kan antingen välja mellan att parkera sin bil och lämna avfallet på infartssidan eller fortsätta och köra upp till containrarna på utfartssidan. Anläggningen är även handkappvänlig, till exempel har trösklar byggts bort och den har separata p-platser utrustade med telefoner där den handikappade kan ringa ifrån för att sedan få hjälp av personalen att lämna sitt avfall.

ÅVC Bromma tar emot grovavfall, elavfall, farligt avfall kläder, förpackningar och tidningar från Stockholmshushållen. Stockholmarna lämnar varje år ungefär 67 000 ton (86 kg/person) grovavfall.

Återvinningscentralen ligger på Linta Gårdsväg 16 (vid södra änden av Bromma flygplats, infart Kvarnbacksvägen) i Bromma. Öppettiderna är måndag-torsdag 10-20 och fredag - söndag 9-17

Kontaktpersoner:
Jonas Selander-Lyckeborg, Enhetschef ÅVC och farligt avfall, tfn 508 465 52 Linda Synnermo, Informatör, tfn 508 465 55