ABB AB

Stadig förbättring av lönsamheten

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 08:47 CEST

Högre EBIT för koncernen, kraftigt ökade nettointäkter och kassaflöde

Fortsatt tvåsiffrig tillväxt av kärndivisionernas orderingång och intäkter

EBIT upp 54 procent i Automation Technologies

EBIT lägre i Power Technologies beroende på delar av systemverksamheten

Totala skulden minskad till 5,2 miljarder dollar, finansiell utväxling 61 procent

Nyckeltal för ABB tredje kvartalet 2004
Se tabell: http://www.newsonline.se/release.asp?PmId=50011&ComId=5448

– ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, rapporterade stadig ökning av orderingång och intäkter, förbättrat resultat före räntenetto och skatter (EBIT) samt högre kassaflöde från rörelsen för tredje kvartalet 2004.

Nettointäkten uppgick till 98 miljoner dollar för tredje kvartalet och 188 miljoner dollar för de första nio månaderna 2004, jämfört med förluster på 283 miljoner dollar respektive 388 miljoner dollar för motsvarande perioder 2003. Kassaflödet från rörelserna ökade till 322 miljoner dollar, en ökning med 205 miljoner dollar jämfört med samma kvartal förra året.

”Vi fortsätter att förbättra våra prestationer,” säger Jürgen Dormann, ABB:s styrelseordförande och koncernchef. ”Vi räknar med att redovisa en vinst för 2004 och vi är övertygade om att nå målet för koncernens EBIT-marginal på åtta procent 2005, även om vi vet att Power Technologies måste anstränga sig för att nå sitt mål.”

Automation Technologies rapporterade ett starkt resultat och ett förbättrat EBIT med 54 procent för tredje kvartalet. Power Technologies rapporterade lägre EBIT, främst orsakat av fortsatt överkapacitet i kraftledningsverksamheten och i andra delar av systemverksamheten.

För mer information:

Media Relations
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com

Sverige
Tel: +46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel. +46 21 325 719
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 54
CH-8050 Zurich, Switzerland