Försäkringskassan

Stadig nedgång av ohälsotalet

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 10:32 CEST

Ohälsotalet fortsätter att sjunka. Den senaste månaden med 0, 1 dag. Under de senaste 12 månaderna har ohälsotalet därmed minskat med 1,4 dagar och var 39,1 dagar i juli 2007.

Anledningen till minskningen är framför allt att det både blivit färre och kortare sjukskrivningar. Minskningen av sjukskrivningarna beräknas fortsätta under resten av året.

Utvecklingen av sjuk- och aktivitetsersättning (SA) är mer osäker. 553 000 personer fick under augusti 2007 sjuk- eller aktivitetsersättning (SA). De senaste 12 månaderna har strax över 50 000 personer nybeviljats sjuk- eller aktivitetsersättning och lika många lämnat försäkringen.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro. Försäkringskassans mål är att ohälsotalet ska ligga under 37 dagar som genomsnitt för riket i slutet av 2008. De enskilda länen har individuella mål som sammantagna blir 37 dagar.

Utvecklingen av ohälsotalen i länen sker i något olika takt. På riksnivå kan Försäkringskassan med nuvarande minskningstakt nå målet våren 2009, bland annat på grund av en god utveckling i Stockholm. I andra län kommer det att ta längre tid.

För information
Bertil Thorslund
08-786 98 10

Presskontakt
08-786 98 88

Robin Lapidus
Presschef
08-786 97 21
070-211 97 21

Teresa Janonius
Pressekreterare
08-786 90 12
073-914 19 25

Webbplats

www.forsakringskassan.se


Bilagor
Diagrambilaga ohälsosiffror 2007-08-20.ppt
https://www.pirab.se/L.asp?X=314076&M=2&A=Diagrambilaga%20oh%E4lsosiffror%202007-08-20.ppt

Tabellbilaga ohälsosiffror 2007-08-20.doc
https://www.pirab.se/L.asp?X=314076&M=2&A=Tabellbilaga%20oh%E4lsosiffror%202007-08-20.doc