Statistiska centralbyrån, SCB

Stadigt stigande småhuspriser

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 09:47 CEST

Småhusbarometern med riks- och länssiffror t.o.m. september 2005:

Stadigt stigande småhuspriser

Småhuspriserna fortsätter uppåt i Sverige. Under juli - september steg priserna med 4 procent jämfört med april - juni.

Landets samtliga 21 län har haft prisuppgångar mellan de två senaste tremånadersperioderna. Största prisökningarna, 16 respektive 9 procent, rapporterar Jämtlands och Gotlands län. Lägsta prisuppgången hade Kalmar och Dalarnas län med 1 procent. Övriga län redovisar prisökningar på mellan 3 och 8 procent.

Av de tre storstadsområdena redovisar Stor-Stockholm den lägsta prisuppgången med 3 procent medan priserna i Stor-Malmö och Stor-Göteborg stigit med 5 procent sedan föregående tremånadersperiod.

Vid en jämförelse av juli-september med motsvarande månader förra året ligger prisökningstakten i landet på 10 procent. Även på årsbasis är det Jämtlands län som haft den största prisuppgången, 16 procent. Övriga län där småhuspriserna stigit mer än medelvärdet för hela landet är Östergötland, Skåne, Halland, Värmland, Örebro, Västmanland och Västernorrland.

Småhusen är dyrast i Stockholms län med ett medelpris på knappt 2,7 miljoner. Ytterligare 9 län, däribland för första gången Jönköpings län, redovisar ett medelpris över 1 miljon kronor. Det lägsta genomsnittspriset under denna period redovisar Västernorrland med 744 000 kronor.

Tabeller och diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____147750.asp

Småhus för permanentboende, hela riket

[1] Den senaste månadens uppgifter är mycket preliminära och antalet köp kommer att öka.

Prisstatistik för perioden juli - september 2005 jämfört med närmast föregående tremånadersperiod samt motsvarande period 2004


Definitioner och förklaringar

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Observera att SCB:s avgränsning av storstadsområden har reviderats fr.o.m 2005.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. oktober publiceras 2005-11-10 kl 09.30.

Samarbetspartner
Lantmäteriet
Lantmäterigatan 2, 801 82 Gävle
Fax 026 - 68 75 94
Tfn 026 - 63 30 00

Förfrågningar
Henrik Roos
Tfn 026-63 60 86
E-post fornamn.efternamn@lm.se
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för bygg- och bebyggelsestatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Jonas Edblom
Tfn 08-506 941 97
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.