U&We

Stadigt uppåt för ledande klimatkompenserare – passerade 1 miljon ton CO2

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 11:57 CEST

Intresset för klimatkompensation tycks öka i Sverige, samtidigt som en färsk internationell studie även visar på stora socio-ekonomiska och miljömässiga pluseffekter lokalt i länder där klimatkompensationsprojekten genomförs.

En av Sveriges ledande aktörer inom klimatkompensation, ZeroMission, har nu sedan starten för åtta år sedan passerat en volym motsvarande totalt 1 miljon ton CO2. Det är ungefär lika mycket som hela inrikesflyget släpper ut under ett år.

– Den volym vi hanterar har ökat stadigt år från år och fortsätter att öka. Vi ser tydligt att antalet organisationer som vill ta ett större klimatansvar växer, säger Mårten Lind, VD för ZeroMission.

En nyligen publicerad studie som omfattar 49 klimatkompensationsprojekt på frivilligmarknaden visar att dessa ger stora pluseffekter på flera områden. Utöver själva minskningen av CO2 ger varje ton CO2 klimatkompensation ytterligare miljömässiga, sociala och ekonomiska pluseffekter till ett värde av 664 USD. Det handlar bland annat om utbildning, arbetstillfällen, sjukvård, hushållsbesparingar, infrastruktur, bränslebesparingar och flera olika ekosystemtjänster.

– Det stämmer bra med vad vi ser i våra projekt. Enbart i våra största skogsprojekt samarbetar vi med mer än 5 000 småbrukarfamiljer i utvecklingsländer och har under åren bidragit till att en yta motsvarande 7 000 fotbollsplaner nu brukas mer hållbart. Mängder av arbetstillfällen har också skapats i projekten, vilket är mycket positivt för lokalsamhällena, säger Mårten Lind.

ZeroMission arbetar bland annat med Plan Vivo-standarden för klimatkompensation i skogsprojekt. Det som gör Plan Vivo unikt är att den lägger stor vikt vid lokalbefolkningens behov och ställer höga krav på att klimatkompensationen ska bidra till positiva effekter som fattigdomsbekämpning, bättre vattenförhållanden och förstärkt biologiskt mångfald i området.

Här i Sverige bygger klimatkompensationen på att företag och organisationer årligen mäter upp och får klara siffror på sin egen klimatpåverkan, samt tar direkt ansvar för denna genom kompensationen. Kostnaden driver samtidigt på klimatarbetet i den egna verksamheten genom att effektiviseringsåtgärder påskyndas. Bland ZeroMissions kunder finns bland andra Max Hamburgerrestauranger, Arla och Arvid Nordquist.

För mer information:

Mårten Lind, 0731-822370, marten.lind@zeromission.se

Om ZeroMission

ZeroMission hjälper företag och organisationer med utsläppsberäkningar och klimatstrategier och är även en ledande svensk aktör på marknaden för frivillig klimatkompensation. Tillsammans med vårt systerbolag, hållbarhetsbyrån U&We, kallar vi oss för ”Catalysts for Good Business”. Det innebär att vi vill medverka till att våra kunder både gör lönsamma och hållbara affärer.