Conductive

Stadsarkitektdagarna 2009

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 14:18 CEST

Stadsarkitektdagarna 2009
Framtidens utmaningar för en hållbar stadsutveckling

Hur hållbart är Sverige?
Det bor idag fler invånare i städer än på landsbygden. Hur vi planerar, bygger och bor kommer därmed att vara avgörande för att klara klimatutmaningen och växande städer!

Vad kommer att krävas av dig framöver?
Stadsarkitektens roll är i förändring och kommer att rymma många nya spännande utmaningar. Hur kan ni lyckas med att integrera byggnaders estetik och funktionalitet med transport och sociala frågor? Vilka är framtidens utmaningar inom detalj- och översiktsplanering? Vad kan ni göra för att förbättra samarbetet med näringsliv, forskning och exploatörer för att möjliggöra en hållbar stadsmiljö?

Stadsutvecklingen måste tillgodose våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina!

Under konferensen får du ta del av goda exempel på andra kommuners framgångsrika arbete med planering och genomförande av stadsutvecklingsprojekt. Varmt välkommen till två fullspäckade dagar om stadsutvecklingsprocessen som tar ett helhetsgrepp om social, kulturell, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.