Umeå kommun

Stadsbiblioteket fyller 20 år!

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2005 10:22 CEST

På lördag fyller stadsbiblioteket i 20 år. Jubileet firas med pompa och ståt och med ett späckat program. Katarina Mazetti, Bob Hansson med flera medverkar och allt är gratis. Cirka 20 miljoner människor har besökt stadsbiblioteket sedan flytten från Kungsgatan in till centrum den 3 september 1985.

Flytten från Kungsgatan in till centrala Umeå var inte okontroversiell. Men framsynta politiker och tjänstemän argumenterade för sin sak och biblioteket fick i och med flytten tillgång till stans bästa läge i kvarteret Idun. Biblioteket blev på så sätt också en av Umeås viktigaste mötesplatser, ett vardagsrum för alla. Ständigt i utveckling.

Ralph Höber (s), ordförande i kulturnämnden 1983-1988 minns tillbaka: – Våra erfarenheter visade att antalet boklån minskade ju längre bort från centrum biblioteket låg. Vi argumenterade därför ihärdigt för att flytta in till centrala stan. Men det fanns också andra skäl. Ett stadsbibliotek i centrum är också en stor tillgång i byggandet av en levande och attraktiv stad.

Dagens ordförande i kulturnämnden, Erik Bergkvist (s):
– Att böcker finns tillgängliga där människor finns och möts är oerhört viktigt. Det skrivna ordet i olika former och format är grunden till lärande, utveckling och demokrati. Nu står biblioteken i Umeå inför en ny utmaning. Vi vill skapa Europas främsta e-bibliotek och öka tillgängligheten till det skrivna ordet.

Biblioteket genom tiderna – en historik
I själva verket inleddes Umeå stads bibliotekshistoria redan 1903 i och med att folkbildningsföreningen Minerva inrättade ett bokskåp i Rådhuset. 1926 flyttade man sina drygt 2500 böcker till Storgatan 39 ( nuvarande
Hovrätten) som under några år tjänade som kulturhus. Tio år senare var det dags att flytta boksamligen igen, denna gång till den så kallade Smörasken vid Tegsbron. 1937 överlämnades böckerna till Umeå stad och Umeås förste utbildade bibliotekarie Sven-Ola Hellmér blev stadsbibliotekarie.

1950 fick Umeå stadsbibliotek det s k ”femte exemplaret”, av svenskt tryck, något som sedermera bidrog till att universitetet förlades till Umeå.1966 blev stadsbiblioteket en av Sveriges tre lånecentraler och är idag även Sveriges enda depåbibliotek. Året efter startade universitetsbiblioteket UB sin verksamhet och övertog granskningsexemplaret, det så kallade femte exemplaret. Från 1985 och framåt har besöksantalet stadigt ökat. För tre år sedan utökades lokalerna med 500 kvadratmeter och en helt ny våning. Barn och ungdomsavdelningen växte och antalet studie och läsplatser blev fler. Stadsbiblioteket har också arbetat målmedvetet med att öka tillgängligheten till bibliotekets utbud. Ett exempel är Länken, ett rum med tekniska hjälpmedel som gör utbudet tillgängligt för funktionshindrade.

År 2000 blev bibliotekets katalog tillgänglig för sökning via Internet. Idag har låntagarna möjlighet att ladda ner e-böcker och filmer, chatta med en bibliotekarie, samt låna om och beställa böcker via Internet. Våren 2005 ersattes utlåningsdisken av självbetjäning där alla utlån sköts av besökarna själva. Och på lördag, på själva jubileumsdagen, startar den efterlängtade utlåningen av DVD-filmer på biblioteket!

Jubileumsfest!
Jubileet på lördag kommer att firas med stor jubileumsfest på biblioteket från 11.00 till 18.00 Allting är gratis! Programmen avlöser varandra i bibliotekets olika lokaler. Författarna och estradörerna Katarina Mazetti, Elisabeth Rynell, Anita och Kurt Salomonsson, Allan Sandström, Elin Ek, alias ”Grynet”, Bob Hansson och Amina Bahja Dubad kommer på besök. Barnprogram, trolleri, musik, tävlingar och bokförsäljning pågår hela dagen.

Utställningen ”Från kortkatalog till cyberspace” visar på den hisnande virtuella utveckling biblioteket har genomgått och utställningen ”Stadsbiblioteket i centrum” tar upp viktiga händelser under åren som gått. I ”Speakers corner” talar okända och kända umebor över ämnet ”Biblioteket i mitt hjärta”. Programmet i sin helhet finns på Umeå kommuns hemsida www.umea.se.

För mer information kontakta:

Inger Edebro Sikström, bibliotekschef Umeå stadsbibliotek 090-16 33 77 070-693 43 20 inger.edebro.sikstrom@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se