Länsstyrelsen Västerbotten

Stadsbyggnad i förändring med människan i centrum under Trästadsriksdagen

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 12:37 CEST

26 oktober äger Trästadsriksdagen rum i Malmö. Förutom framåtblick är fokus på den fortsatta hållbara utvecklingen av städer och tätorter i Sverige. Temat för dagarna är "Det nya, smarta och effektiva byggandet – med människan i centrum".

I och med årets Trästadsriksdag knyts ett treårigt projekt ihop där 17 kommuner, från fyra regioner, universitet och näringsliv tillsammans verkar för att skapa en europeisk och global marknad för modernt industriellt träbyggande. Representanter för Trästad 2012 och övriga intresserade samlas under Träriksdagen för att sammanfatta resultatet av projektet hittills, men framför allt blicka framåt. Fokus är människan i centrum samt klimat och rationellt byggande som anpassas till den hållbara staden. Stadsbyggnaden är i förändring.

– De viktigaste resultaten av Trästad 2012 är att den har tjänat som värdefull inspirationskälla för lokala byggare, planerare, politiker och arkitekter, säger Christer Johansson nationell projektledare för Trästad 2012.

Bland talarna Anders Rubin, Katarina Pelin, Carlos Rojas och Maud Olofsson

Målet för Trästadsriksdagen i Malmö är att verka som avstamp mot Trästad 2020 där fler kommuner ansluter sig. Under dagen medverkar bland annat Malmös miljödirektör Katarina Pelin med vad som gör Malmö till en hållbar stad i världsklass. Före detta näringslivsministern Maud Olofsson ställer sig frågan om politiken och företagen tillsammans kan skapa hållbar utveckling och samhällsdebattören Carlos Rojas menar att miljonprogrammet ska ses som en tillång och utvecklas istället för avvecklas. Kommunalrådet i Malmö, Anders Rubin, är värd och inleder Trästadsriksdagen.

Industriellt träbyggande viktig del av lösningen på klimatfrågan och bostadsbristen

En av hörnstenarna i Trästad 2012 är satsningen på industriellt träbyggande. Både storstäder och glesbygd är vinnare: Fabriker läggs nära skogsråvaran och arbetstillfällen skapas. I storstäderna som har ett växande bostadsbrist kan byggtider kortas, transporter halveras, stora och bullriga arbetsplatser förvandlas till monteringsplatser och minimerar störningar för boende.

– Politiker, beslutsfattare och bygg- och fastighetssektorn har avgörande roller. Genom att fatta beslut om ökat träbyggande kan man radikalt minska byggsektorns klimatpåverkan, samtidigt hantera kraven på minskad energiförbrukning och lösa bostadsfrågan, menar Christer Johansson.    

Se hela programmet: http://trastad2012.se/wp/wp-content/uploads/2012/09/Program_F2.pdf

För mer information kontakta:
Christer Johansson, nationell projektledare för Trästad 2012, Länsstyrelsen i Västerbotten, tfn 070-392 73 43, christer.u.johansson@lansstyrelsen.se

Marie Hammargren, pressansvarig, Trästad 2012, tfn 070-790 27 00, marie.hammargren@mindex.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.