Stockholms stad

STADSFULLMÄKTIGE I TV EFTER KD-MOTION

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 15:02 CET

– Stockholm står nu i startgroparna för att sända kommunfullmäktige i webb-TV. Förhoppningsvis kan det minska klyftan mellan politiker och medborgare när fullmäktigedebatterna blir synligare och lättare att följa för alla. Det säger Nina Ekelund, kristdemokraterna, i en kommentar till att hennes motion om ökad tillgänglighet i staden har besvarats positivt.


– Med webb-TV ökar möjligheten till delaktighet i stadens beslut för exempelvis döva och gravt hörselskadade som inte förut kunnat ta del av radiosändningen

– Det är vikigt för demokratin att alla får möjlighet att delta i den politiska processen. Tyvärr har döva och gravt hörselskadade inte haft någon nytta av att kommunfullmäktige sänds via radio utan behöver ett annat media.

– Staden måste aktivt och tydligt informera om att webb-TV finns och att staden ordnar med teckenspråkstolk då det efterfrågas av döva eller gravt hörselskadade. Alla centrala debatter som exempelvis budgetdebatter bör alltid teckenspråkstolkas och finnas med på webb-TV:n.

För mer information:

Nina Ekelund (kd)
Ledamot i utbildningsnämnden
mobil. 070-472 81 80

Patric Rylander (kd)
pressansvarig
tel. 08-508 299 15
mobil. 070-472 99 15