Bee Urban

Stadshonung som hantverk

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 09:18 CEST

Nu är det skördetider hos Bee Urban, tiden då binas guld omsorgsfullt slungas, silas och paketeras utan tillsatser eller uppvärmning för att bevara den näringsrika och smakfulla honungen i sin naturliga form. Vår honung är odlad med ekologiska metoder, helt utan antibiotika och giftiga bekämpningsmedel. Däremot har vi tillsatt hantverk, utbildning och kärlek i burkarna.

Det börjar redan i våra bikupor med snickrade träramar, ståltrådsträdda för hand, och i vår verkstad vaxade med ekologiskt vax. I dessa ramar bygger sedan våra bin sitt samhälle med yngelkammare, pollen -och nektardepåer och förstås även sina honungslager.

Var tionde dag under högsäsongen (ca april-augusti) är vi ute och ser till våra vänner. Då kontrollerar vi att drottningen är vid god vigör och äggläggandes, gör ett manuellt ingrepp som kallas "drönarutskärning", vilket är en metod som reducerar parasiten Varroa destructor's reproduction i bikupan. Detta parasiterande kvalster lägger ofta sina egna ägg inne i just drönarcellerna, och en drönare är det hanliga könet hos bina. 

Vid denna kontroll ser vi även status på bikupan; Finns det tillräckligt med mat (pollen)? Verkar de var trångbodda? Visar de tendenser på att svärma? Syns det något annat anmärknigsvärt eller spår av sjukdom?

Succesivt under säsongen samlas honungen in från våra bikupor, och varje bikupa har sina ramar märkta med sitt fadderföretagsnamn så att vi lätt ska kunna leverera rätt honung till rätt kund. Honungsramarna hanteras sedan en och en, med manuell avtäckning av täckvaxet, cenrifugering av honungen i slungan (man slungar honung på fackspråk). Sedan grovsilas honungen innan den finsilas ytterligare två gånger. Därefter få den stå och vila ett par dagar innan den "skummas av", för att återigen manuellt, tappas över på burk. Sedan fäster vi våra fadderföretags specialdesignade etiketter och levereras till våra kunder som får ett sött hantverk, från blomma till burk, att kommunicera sitt lokala miljöarbete med.

Men binas vintermat då? Bara lugn. Vi invintrar våra bin på sin egen honung, och främst på julihonungen som är extra rik på olika sorters pollen.

Bee Urban har även ideella bikupor på bl a Kulturhuset Stadsteatern,där vi säljer vår honung producerad av bina uppe på taket i begränsad upplaga.

Men är det inte smutsigt med stadshonung? Vi har skickat in vår honung på analys för att se om luftföroreningar finns i honungen, och glädjande nog kan du känna dig trygg. Läs gärna mer om testerna på www.honungsringen.nu

Vill du veta mer, boka en honungsprovning, eller få mer information om fadderskap av en bikupa så är det bara att höra av dig till info@beeurban.se

Bee Urban har som första företaget i Sverige, kanske i hela världen, tagit på sig rollen att bidra till ökat antal bin genom att erbjuda företag en helt ny CSR-profil med hjälp av bikupor i stadsmiljö. Vi hjälper företag att säkerställa en av de ekosystemtjänster som deras egen företagsidé vilar på. Oavsett om  CSR-arbetet vill lägga fokus på matproduktion, CO2-neutralisering eller biologisk mångfald så är Bee Urban ett nytänkande och relevant inslag för en hållbar miljöpolicy!