Stockholms stad

Stadshusalliansen presenterar stark budget med kvalitet, valfrihet och sänkt skatt

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 16:41 CET

Idag presenterade Kristina Axén Olin (m), Lotta Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) Stockholms stads förslag till budget för 2007.

Stockholms stads nya majoritet vill förena förbättrad kvalitet i förskolan, skolan och äldreomsorgen med ekonomiskt ansvarstagande och sänkt skatt.

- Vi är stolta över att presentera en stark budget med stora satsningar inom skola, äldreomsorg och för att göra Stockholm tryggt och snyggt. Genom ordning och reda i finanserna och mindre byråkrati är vi också glada över att kunna sänka skatten med 30 öre för 2007.

Det säger Finansborgarrådet Kristina Axén Olin (m), Skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) och Äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (kd).

Stockholms stad fokuserar på en skola för kunskap. Stora satsningar görs för att stärka kvalitén samtidigt som ansvaret flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. För 2007 avsätts följande belopp för en starkare skola med större valfrihet i Stockholm:

• Förskola 85 miljoner kronor
• Grundskola 196 miljoner kronor
• Gymnasieskola 54 miljoner kronor
• Särskolan 19 miljoner kronor

Inom äldreomsorgen ska kvalitén stärkas och de fria valen öka. Alla ska få en trygg omsorg i Stockholm. Servicehus blir kvar och kvalitetsgarantier i biståndsbedömningen införs. Genom elektroniska loggböcker ska anhöriga kunna var delaktiga i omsorgen. Staden avsätter följande belopp för en värdigare äldreomsorg:

• Äldreomsorg 101 miljoner kronor

Stockholm ska bli en ren, trygg och snygg stad. En städgaranti införs som innebär att papperskorgar töms inom 24 timmar. Klottersanering kommer att ske senast inom 24 timmar. Staden satsar stort på att underhålla gator. För 2007 avsätter staden följande belopp för dessa ändamål:

• Underhåll gator mm. 25 miljoner kronor, samt 165 miljoner kronor genom avsättning i bokslut 2006
• Snyggt och tryggt Stockholm 18 miljoner kronor.
• Ytterstadssatsning 200 miljoner kronor genom avsättning i bokslut 2006.

Stockholms stads stöd till de mest utsatta förstärks. Tak-över-huvudet-garantin återupprättas. Staden avsätter följande belopp för detta:

• Tak-över-huvudet 10 miljoner kronor.

Det går bra för Stockholm. Fler kommer i arbete och stadens skatteintäkter ökar. I budgeten för 2007 föreslås därför en skattesänkning med 30 öre. Stockholmarna ska få behålla så mycket som möjligt av sina intjänade pengar.

• Skattesänkning med 30 öre.

Valfriheten i Stockholm utökas stort. Alla ska ges rätten att välja barnomsorg, skola och äldreomsorg. Genom en storsatsning på att göra staden så tillgänglig som möjligt via nätet ska valen kunna göras via Internet. För detta satsas 500 miljoner kronor genom avsättning i bokslut 2006.

• Tillgängligt Stockholm via nätet 500 miljoner kronor.


För mer information:

Henrik Nerlund
Pressekreterare (m)
0704-72 98 78

Andreas Åström
Pressekreterare (fp)
0704-72 94 86

Patric Rylander
Kanslichef (kd)
0704-72 99 15