Umeå kommun

Stadshymn och moské bland nya medborgarförslag

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2013 12:31 CEST

Kommunfullmäktige har mottagit sju nya medborgarförslag.

Medborgarförslag nr 15/2013 – Däcka över Kyrkbrons gång- och cykelstråk. Förslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 16/2013 – Reklamstolpe med rondellens namn placerad i varje rondell. Förslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 17/2013 – Öppna upp området utmed Tvärån mellan Storgatan och Kvarnbron. Förslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 18/2013 – Komponera en stadshymn/sång inför Kulturhuvudstadsåret. Förslaget överlämnas till kulturnämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 19/2013 – Inför nolltaxa i Umeå kommun. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Arbetarpartiets yrkande om att överlämna förslaget till kommunfullmäktige avslogs efter votering med siffrorna 52-8 (6 frånvarande).
Medborgarförslag nr 20/2013 – Folkomrösta om en moské i Umeå. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslag nr 21/2013 – Fri parkering vid flyget och i stan under Kulturhuvudstadsåret. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se