Mandator AB

Stadspartner förbättrar miljön med Mandators system

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 10:07 CEST

Stadspartner är specialister på förbättring av tätortsmiljön. Mandators egenutvecklade system CENIT förbättrar styrning och kontroll av Stadspartners många projekt inom allt från projektering och underhåll till snöröjning och förvaltning av grönområden. Ordervärdet uppgår till cirka 3 mkr.

Stadspartner erbjuder ett komplett utbud av entreprenad- och konsulttjänster. Stadspartner är ett dotterbolag till Tekniska Verken i Linköping AB, som omsätter drygt 2 miljarder kronor med kunder i mer än 30 kommuner.

- Vi driver ett stort antal projekt, såväl stora som små. Projekten kring tätortsmiljön påverkar människors vardag och det är därför viktigt att de rätta projekten blir utförda med god kvalitet. Mandators projekthanteringssystem CENIT kommer att effektivisera projektstyrningen påtagligt. Systemet är kraftfullt, verksamhetsnära och lätt att använda, säger Kjell Gustafsson, Controller Stadspartner.

Projektstyrningssystemet CENIT är ett av Mandators egenutvecklade koncept. Koncepten är delvis färdigutvecklade och ger kunderna kostnadseffektiva och beprövade lösningar. Mandator ökar stadigt sin försäljning av egenutvecklade koncept och de uppgår nu till en fjärdedel av omsättningen.

Om projektstyrningssystemet CENIT:
CENIT är ett helt igenom modulbaserat projektstyrningsverktyg, främst inriktat på stora företag som driver hela eller delar av sin verksamhet i projektform. CENIT innehåller moduler för projekt, anbud, avtal, anbudskalkyl, produktionskalkyl, budget, avstämning/prognos, bokförda intäkter och kostnader, grafisk aktivitets- och resursplanering, dokumenthantering, tidrapportering och fakturaunderlag. Mandator har tidigare framgångsrikt levererat CENIT till NCC Roads, PEAB, Vägverket, Landstinget i Uppsala och Saab Ericsson Space.

För mer information, vänligen kontakta:
Nisse Wiréhn, affärsansvarig, Mandator, Tel: 013-37 48 44
Robert Karlsson, kommunikationschef, Mandator, Tel: 0709-565 141