Eskilstuna kommun

Stadsutveckling pågår i Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 14:16 CEST

Just nu är det många stora planer på gång i Eskilstuna. Under den senaste månaden har stadsbyggnadsnämnden fattat flera beslut som tillsammans pekar på ett Eskilstuna i utveckling. Vi närmar oss 100.000 invånare och i en stad med befolkningstillväxt är det viktigt med framförhållning i stadsplaneringen. Samtidigt finns det ett tryck att få bygga här, något som märks på mängden planförfrågningar och utredningsuppdrag som kommer in till kommunens planavdelning.

- Vi jobbar för att hålla en god planberedskap och nu ser vi resultat av det arbetet, säger Dag Johansson förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Flera av projekten fångar också tre viktiga utvecklingstendenser i stadsutvecklingen i Eskilstuna. Dessa tre drag är: ett större och mer innehållsrikt centrum, en mer sammanhållen stad och att bättre ta tillvara de redan goda gröna kvaliteterna. I planarbetet är de demokratiska processerna viktiga eftersom det handlar om stora förändringar som påverkar vår livsmiljö.

- Vissa planer kräver mer tid än andra eftersom förutsättningarna måste utredas ordentligt så att vi bygger på ett klokt sätt för framtiden, säger Madeleine Lundbäck, planchef på Eskilstuna kommun.

Här är några av de planer och projekt som just nu pågår och bidrar till att utveckla Eskilstuna:

  • Nytt läge för högskolan (Verkmästaren 6 och 7) En plan som ska ge underlag till en kommande arkitekttävling om utbyggnad av samlade högskolelokaler i Eskilstuna i ett attraktivt åläge.
  • Nya Fristadstorget som kommer att bjuda på mer vatten och grönska, fler inbjudande sittplatser, torghandel och bättre möjlighet för uteserveringar. Klart hösten 2014.
  • Ny gång- och cykelpassage från Fristadstorget (Vinkelhaken och Vörten). Planen ska möjliggöra för allmänheten att lätt ta sig från Fristadstorget till Hamngatan och även pröva förutsättningarna för parkering inom kvarteren.
  • Ny arena (Nötknäpparen 27 med flera) En plan som prövar möjligheten för en ny arena för idrott, konserter och mässor med två träningshallar. Planförslaget innefattar också trafiklösningar som t.ex. en ny väg och bro för fotgängare och cyklister.
  • Nytt badhus centralt och ånära i Munktellstaden. Slutligt beslut i höst. Beräknas stå klart hösten 2015.
  • Ny gång- och cykelbro till Munktellstaden gör badhuset och arenan mer tillgängliga.
  • Logistikpark (Del av Aspestahult 1:1 med flera) En plan som prövar om det är lämpligt att bygga ut södra delen av området för industri och logistik med järnvägsanslutning, flislager och kraftvärmeverk.
  • Fler bostäder i centrum (Vulkanen 4 och 6) En plan för att bygga bostäder på innergården av Vulkanen 4, vid Cityhuset. Ytterligare en plan för bostäder pågår för ödetomten på norr (Nätet). Utöver 1000 bostäder innehåller planen äldreboende, förskola och butiker. Nya bostäder byggs även vid före detta brandstationen på Rademachergatan (Våghalsen).

Eskilstuna utvecklas! Läs mer på eskilstuna.se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare upplysningar kontakta Eskilstuna kommun förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen Dag Johansson, telefon 070-086 63 24

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.