Naturskyddsföreningen

Städning utan miljö- och hälsoskadliga kemikalier

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 15:16 CET

Genom klokare sätt att städa kan svenska städfirmor spara mellan 5 och 7 miljoner liter städkemikalier varje år. Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, som står bakom Bra Miljöval-märkningen, inleder därför ett samarbete med HTC Sweden AB som utvecklat en städmetod som kraftigt minskar behovet av kemikalier vid rengöring av stora golvytor.

- Det behövs tekniskt nytänkande på alla områden i samhället för att minska miljöbelastningen på mark och vatten, säger Svenska Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson. Det här är ett bra steg i rätt riktning.

- Vår produktutveckling strävar åt samma håll som SNF:s arbete mot kemikalier. Hittills har mycket gjorts för att enskilda konsumenter ska göra kloka miljöval när de väljer hushållskemikalier. Nu vidgar vi tänkandet till de stora lokalytorna, säger Sten Jeansson, vd för HTC Sweden AB.

Totalt skulle enbart i Sverige minst 25 miljoner kvadratmeter stengolv kunna behandlas med den nya TWISTER-metoden som, förutom minskade kemikalier, också minskar de hälsoskadliga partiklarna i luften vid städningen. Metoden bygger på syntetiska diamanter som slipar ytan istället för tillsatser av polish eller annan kemikalie. Stora mängder kemikalier släpps ut vid rengöring, både från hushåll och från förvaltning av offentliga lokaler och affärslokaler. Svenska Naturskyddsföreningen arbetar för att minska belastningen på miljön både genom att påverka den totala mängden av rengöringsmedel och styra användningen till dem som är märkta med Bra Miljöval.

SNF har i en rapport utvärderat TWISTER-metodens miljönytta och resultatet visar att om alla lokaler i Sverige skulle städas med metoden tillsammans med en Cleaner som är märkt med Bra Miljöval, skulle den totala mängden hälsoskadliga städkemikalier i form av grov- och allrengöring, vax och polish minska med mellan 5 och 7 miljoner liter per år.

Läs hela rapporten:
http://www.snf.se/pdf/rap-kem-golvvard.pdf

Läs mer om SNF:s arbete med miljömärkningen Bra Miljöval av
hushållskemikalier:
http://www.snf.se/bmv/bmv-register/index.cfm

Läs mer om arbetet med kemikalier
http://www.snf.se/verksamhet/kemikalier/index.cfm

Läs mer om HTC Sweden AB och företagets produkter:
http://www.htc-sweden.com/sv/

Eva-Lena Neiman, vik pressekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen, 070-655 46 19