Vänsterpartiet

Ställ arbetsgivare som diskriminerar mot väggen!

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 13:43 CET

- Det är en skandal att det skall ta 20 år att få samma chans på arbetsmarknaden för en invandrad person som för den som är född i Sverige. Nu krävs både krafttag för en generell välfärdspolitik som ger rätt till arbete, bostad och utbildning på lika villkor för alla, men också verkningsfulla insatser mot diskriminering. Det är verkligen hög tid att ställa de arbetsgivare som diskriminerar mot väggen, säger Kalle Larsson, integrationspolitisk talesman för Vänsterpartiet.

Statistiska centralbyrån presenterar idag visar att knappt var tredje av dem som varit i Sverige två år eller mindre har någon form av sysselsättning, mer än två tredjedelar saknar jobb. Det spelar mindre roll varifrån man kommer, det är tiden man varit i Sverige som är det viktiga. Inte förrän efter över 20 år i Sverige har man samma chans som infödda svenskar att hitta sysselsättning.

- Under högerregeringens tid vid makten ökar utestängningen varje dag, och invandrade hör till de som drabbas hårdast av alla. Fler och fler blir utan arbete, och många nyanlända tvingas ta jobb under sin utbildningsnivå eller starta eget trots att man inte vill för att få en chans att sysselsätta sig. Det är helt oacceptabelt, och en helt ny politik behövs för att ge introduktion till arbetsmarknaden, validering av utländska utbildningar och språksatsningar. Men ansvaret är också arbetsgivarnas, och vi föreslår därför ett fempunkts-program mot diskriminering som riktar udden mot de arbetsgivare som diskriminerar vid anställning:Antidiskrimineringsklausuler vid offentlig upphandling måste inrättas

Anonyma ansökningsförfaranden till offentliga och privata tjänster skall genomföras

Inför krav på obligatoriska kravprofiler vid rekrytering omedelbart

Inför krav på obligatoriska likabehandlingsplaner på alla arbetsplatser med fler än tio anställda

Flerspråkighet och tvärkulturell kompetens skall vara meriterande vid anställning

 För mer information kontakta Kalle Larsson 070-343 96 74