Liberalerna Västernorrland

Ställ bilen - Ta bussen

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2018 17:14 CET

TIMRÅ

PRESSMEDDELANE/ P4VÄSTERNORRLAND/ST/ALLEHANDA OCH SVT VÄSTERNORRLAND

STÄLL BILEN - TA BUSSEN -TÄNK BÅDE PÅ MILJÖN OCH DEN EGNA PLÅNBOK

Liberalerna i Timrå i samarbete med Liberalerna Västernorrland vill ha ett helt nytt tänk när det gäller den lokala och regionala busstrafiken i länet. Vår förhoppning är att det i senare delen av 2018, efter valet, kan startas en arbetsgrupp som påbörjar ett nytt tänk när det gäller att ta bussen.

Vi vill dela in länet i trafik- Zoner med kommunerna som Zon-gränser med vissa undantag beroende på att vissa kommuner har en stor arbetspendling till grannkommunen, typ Timrå.

Samtliga medborgare skall kunna köpa ett månadskort för ett pris inom respektive Zon.

Under hösten 2017 har Liberalerna Timrå diskuterat möjligheterna till en förenkling och ett mer rättvist pris för medborgarna. Idag är det olika i alla kommuner och det finns olika rabatt kort till vissa grupper i kontrast till andra som får betala ett relativt högt pris för ett månadskort.

Liberalerna i Timrå har diskuterat frågan med Liberalerna Västernorrland och fått ett klart positivt gensvar.

”En alldeles utmärkt idé som givetvis skulle stimulera bussåkandet i respektive kommun och i länet” säger Annelie Luthman ordf i Liberalerna Västernorrland.

Magnus Melin Liberalerna i Örnsköldsvik sitter även som ledamot i kollektivtrafikens direktion även han är mycket positiv till att frågan väkts och han kan tänka sig vara en som ingår i den tänkta arbetsgruppen.

Liberalerna Timrå som väkt frågan har gjort en fördjupning på hur det fungerar i övriga Län/Regioner och det finns en flora av alternativa lösningar. Vi har fastnat för att Sörmlands läns lösning är ett klart alternativ för oss att ha som arbetsunderlag. Sörmland införde sitt nya system under 2016. Man behöver inte uppfinna hjulet själva när det finns de som gått före med bra exempel.

Under det stundande valåret kommer vi i Liberalerna att driva denna fråga som en av våra tunga frågor. Det måste bli ett nytt tänk som ger medborgarna möjlighet att Ställa Bilen och Ta Bussen . Vi måste gemensamt jobba för att lämna platsen som det sämsta miljötänkande länet när det gäller biltrafik.

En förenkling både för medborgaren och för kollektivtrafiken båda kan spara pengar och göra en kraftfull insats för miljön

 Liberalerna Timrå, 

Megan Sandberg 070-5780000

Liberalerna Timrå är ett av kommunens politiska partier. Vi är i opposition i en Socialdemokratiskt styrd kommun. Vi jobbar hårt för Valfrihet och Självbestämmande. Självklart vill vi att kommunen skall tillåta valfrihet i hemtjänsten, privata skolor och valfri sjukvård.