Naturskyddsföreningen

Ställ effektiviseringskrav på kraftbolagen!

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 11:56 CEST

Ge Vattenfall, Fortum, Sydkraft och andra kraftbolag ett kollektivt energisparbeting och skapa en marknad där bolagen kan handla med insparade TWh. Det föreslår Svenska Naturskyddsföreningen som idag lämnade över tio förslag för effektivare energianvändning till blivande energiminister Mona Sahlin.
Det råder stor politisk enighet om att mer effektiv energianvändning är en förutsättning för ett hållbart energisystem. Åtgärder för energieffektivisering medför såväl minskade utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen som lägre drift- och underhållskostnader. Det finns dessutom stora outnyttjade möjligheter att spara energi. Ändå har Sverige tappat styrfarten de senaste tio åren. Energianvändningen har ökat med 10 procent sedan 1990, efter att tidigare ha varit konstant sedan 1970.

- Vi behöver ett nationellt mål på att effektivisera minst 4 TWh per år och ett konkret paket av en sammanhållen effektiviseringspolitik. Detta borde vara grundbulten i de gröna folkhemsbygget, säger SNF:s generalsekreterare Svante Axelsson. SNF föreslår att det skapas en marknad där elbolagen kan handla med certifikat för energieffektivisering (negawatt) på samma sätt som man nu handlar med elcertifikat.

Dagens elcertifikat har som mål att öka produktionen av el från förnybara källor, exempelvis vindkraft. Alla energibolag måste producera en viss mängd förnybar energi. De kan göra det i egen regi eller köpa motsvarande produktionskapacitet från andra, i form av certifikat. Certifikat för energieffektivisering – ”vita certifikat” – skulle fungera likadant. SNF föreslår att elbolagen ska effektivisera bort minst 1% av Sveriges totala energianvändning per år, under sexårsperioden 2006-2012. Vattenfall, Fortum och Sydkraft och övriga elbolag skulle då tillsammans få ett sparbeting på drygt 8 TWh vilket motsvarar årsproduktionen av två Barsebäcksreaktorer. Elbolagen kan få certifikat genom att själva effektivisera, eller genom att köpa certifikat från andra som gjort motsvarande åtgärder.

- Det kommer äntligen att uppstå en marknad för just energieffektivisering , säger Svante Axelsson. Det kommer att skapas nya affärsmöjligheter för de som producerar energismarta produkter. Och minskad energianvändning betyder minskad miljöpåverkan. Energieffektivisering är en nyckel om vi ska klara klimatmålet och kärnkraftsavvecklingen. De ”vita elcertifikaten” är en av tio åtgärder som enligt SNF:s förslag ska göra det möjligt att effektivisera energi-användningen i Sverige med en procent om året till år 2012. Att förbjuda elvärme i nya bostäder och göra energisnåla vitvaror billigare än energislukande, är ytterligare förslag i rapporten. Läs hela rapporten på www.snf.se


Bli medlem i SNF och stöd vårt natur- och miljöarbete! http://www.snf.se/snf/medlem.cfm Handla böcker, CD-skivor och naturprylar i Naturbutiken: http://www.naturbutiken.snf.se