UniCarriers Sweden

Ställ ergonomiska krav på din leverantör!

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 14:56 CET

God ergonomi är en förutsättning för en säker och lönsam verksamhet. Jovisst, förutom att lagen ställer krav på en bra arbetsmiljö för din personal, så har din verksamhet även reella vinster att hämta. Säkerhet och ergonomi bäddar för effektivitet, uptime, minskade kostnader och god stämning på arbetsplatsen. Hur du lyckas? Börja med att ta med de viktigaste kraven och frågorna till din leverantör.

Leverantören ska ha de expertkunskaper inom materialhantering som du själv saknar. Deras rådgivning och utbildning kan hjälpa dig att ta ditt ansvar som arbetsgivare.

Tar din leverantör sin del av ansvaret?

Som arbetsgivare/arbetsledare har du ett ansvar för säkerhet och ergonomi. Dels ur lagens och försäkringbolagens synvinkel, dels gentemot dina medarbetare, din ledning och din styrelse. Hur ser arbetsförhålllandena ut och vilka risker finns? Och hur ska man åtgärda eventuella brister? 

Du är expert på din verksamhet. Är din truckleverantör expert på materialhantering och allt vad det innebär av logistik, riskbedömning och ergonomi?

Fem krav för bättre ergonomi

Leverantören behöver förstå helheten, från dagliga rutiner på lagergolvet till långsiktiga konsekvenser för kundens affär. De måste kunna ge svar på vad det kostar hela vägen, inte bara att köpa in. Det gäller till exempel kostnader för sjukersättning och produktionsbortfall som orsakas av belastningsskador. 

Atlet News har definierat fem ergonomiska krav som du bör ställa. Dessa ger dig ett bra utgångsläge för att börja maximera den nytta din leverantör kan erbjuda dig.

Design med bästa möjliga ergonomi

Liksom prestanda och smarta funktionaliteter, ska ergonomi vara en del av trucken. Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete. Det handlar om samspelet mellan människan, arbetsuppgifterna och den omgivande miljön. Det här samspelet kan förbättras, och har förbättrats genom åren (bland annat genom Atlets 50-åriga historia av ergonomisk produktutveckling).

Raka besked om styrkor och svagheter

Ännu värre än bristande kvalitet är när man försöker dölja bristerna. Kräv ärlig och tydlig information om de ergonomiska aspekterna av utrustningen, även eventuella svagheter. Det är först när du är välinformerad om både styrkor och svagheter som du kan fatta ett korrekt beslut.

Instruktioner och utbildning 

En seriös och erfaren leverantör är ett stöd även efter köpet, med användningen av produkterna. Tydliga användarinstruktioner måste finnas. Dessutom bör leverantören kunna erbjuda kvalificerad utbildning i hur man jobbar och planerar arbetet mer ergonomiskt riktigt.

Professionell riskbedömning

Som sagt ska du kunna förvänta dig ärlighet i fråga om eventuella risker kopplade till produkterna och deras användning. Leverantören ska också kunna bistå med professionell riskbedömning av materialhanteringen i din verksamhet. Det görs långt innan en order läggs, för att ta fram de förutsättningar som utgör underlag för valet av tjänster och produkter.

Optimera ergonomin i det dagliga arbetet

Baserat på riskbedömningen ska din leverantör ge råd och rekommendationer inför ditt inköp. Men även för din materialhantering som helhet. De ska kunna hjälpa dig att planera en ergonomiskt optimal hantering, lagerlayout och sammansättning av truckflotta, baserat på dina förutsättningar och behov.

Fyra viktiga frågor till leverantören 

  1. Finns hälsorisker vid användning? 
  2. Är reglage lätta och välplacerade?
  3. Är buller och vibrationer dämpade?
  4. Är ergonomin bra och riskbedömd?

Vill du ställa krav på Atlet?

Välkommen att kontakta oss med frågor och/ eller synpunkter om vårt erbjudande!