Utrikesdepartementet

Ställ frågor om Sveriges roll framtidens EU

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 17:15 CET

Allmänheten får vid ett seminarium i Lund den 7 november möjlighet att
ställa frågor om EU:s framtid direkt till bland andra utrikesminister
Laila Freivalds, Europaparlamentets vice talman Charlotte Cederschiöld
och EU-kommissionär Margot Wallström.

Seminariet handlar om den pågående regeringskonferensen som ska ta
ställning till förslaget om en ny grundlag för EU. Utöver Freivalds,
Cederschiöld och Wallström medverkar Töger Seidenfaden, chefredaktör
för den danska tidningen Politiken och Magnus Jerneck, professor i
statsvetenskap. Journalisterna Pia Brandelius och Patrik Peter är
moderatorer och leder diskussionen.

Vid seminariet om Sveriges roll i framtidens EU får allmänheten ställa
frågor till panelen.

Plats: Seminariet hålls i Stora salen i AF-borgen i Lund.
Tid: 8.45 till 12.30 fredagen den 7 november.

Journalister är välkomna att närvara vid seminariet. Anmäl dig till:
info@europarl.se senast den 6 november.

Arrangörer är Utrikesdepartementet, Europaparlamentets kontor i
Sverige, europeiska kommissionens representation i Sverige,
EU-upplysningen vid Sveriges riksdag, Svenska institutet för
Europapolitiska studier, EU 2004-kommittén och Lunds universitet.

Seminariet kommer att teckentolkas och webbsändas. Webbsändningen finns
tillgänglig på UD:s webbplats från den 11 november.

Mer information finns på:
www.ud.se
www.eustafetten.nu
www.eu-upplysningen.se
www.europarl.se

Anna Larsson
Redaktör
08-405 58 80
0708-27 48 65

Jonna Danlund
Europaparlamentet
Kontoret i Sverige
08-562 444 61
0709-98 96 94