Ingrid Eckerman

Ställ in planet till Kabul!

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2016 23:31 CET

Igår, den 10 december, var det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Idag tas de i förvar som i morgon ska deporteras till Afghanistan med chartrat flyg. Hur många som är tonåringar utan kontakter och nätverk i Afghanistan vet vi inte.

Vi kräver att

  • tvångsutvisningarna omedelbart inhiberas.
  • migrationsverket med omedelbar verkan ändrar sin praxis så att endast de som uppenbart är över 18 år skrivs upp i ålder. Alla som enligt okulär eller medicinsk undersökning skulle kunna vara under 18 år ska behålla den ålder de uppgivit.
  • redan gjorda åldersuppskrivningar omprövas på ett rättssäkert sätt.

Regeringens och Migrationsverkets nya åtgärder kan se bra ut – men de är bara ett spel för gallerierna.

Morgan Johansson håller sig nu borta från dialog. Han har tagit bort alla inlägg från sin Facebook-profil, och han svarar inte på vår ansökan att få träffa honom för att lämna över vårt upprop Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med 5000 undertecknare.

Ytterst få kommer att beröras av de nya åtgärderna då Migrationsverket inte avser att ändra sin praxis att rutinmässigt skriva upp åldern för ensamkommande barn utan id-handlingar till 18 år. Förslaget om möjlighet till gymnasiestudier gäller de ungdomar som migrationsverket anser är under 18 år den 1 juli 2017, och i det nya rättsliga ställningstagandet anses att ensamstående ”vuxna” män kan klara sig bra i Afghanistan.

Utvisningarna fortskrider med full takt. En pojke som varit här i 3,5 år och är på god väg att lyckas ta sig in på läkarlinjen är på väg att ge upp och låta sig avvisas ”frivilligt”. Han klarar inte osäkerheten. Hur ska han, ”västernifierad” som han är, tas emot av talibanerna? Varför inte lyssna på arbetsförmedlingen och ta hand om de här studiemotiverade resurspersonerna?

Dagens osäkra läge i Afghanistan, bekräftad i Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande, gör det inhumant och ociviliserat att tvångsutvisa någon dit – i synnerhet unga hazarer utan bakgrund i landet.

Populism och främlingsfientlighet ökar världen över. Valet i USA har gjort detta legitimt. Det behövs ett land, om än litet, som står upp för mänskliga rättigheter. För att tala med Stefan Löfvén: ”Vi ska fortsätta vara ett land som bär solidariteten som vår största stolthet”.

De här sakerna brukar vi svenskar, inklusive socialdemokrater, helst inte tala om, för vi skäms så.

  • -1939 nekade vi inresetillstånd för 10 judiska läkare från Nazityskland.
  • -1946 utlämnade vi 146 balter till Sovjetunionen.
  • -2001 lät vi USA ta hand om avvisningarna av två egypter. De fängslades och torterades.

Nu har vi inlett tvångsutvisningar av bortåt 20 000 ungdomar. Kommer vi att skämmas över detta?

Ingrid Eckerman, allmänläkare, chefredaktör AllmänMedicin, Stockholm

Bertil Hagström, allmänläkare, med.dr., Horred

Meta Wiborgh, allmänläkare, Luleå

Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, Eskilstuna

Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, Lund

Urban Hidman, fil.lic, leg. psykolog, Stockholm

Jan Halldin, psykiater och socialmedicinare, Stockholm

Bengt Järhult, allmänläkare och debattör, Ryd

Mats Eliasson, professor i medicin, Umeå universitet

Lars-Bertil Arvidsson, f.d. hälso- och sjukvårdsdirektör SLL, managementkonsult, Stockholm

Töres Theorell, stressforskare, professor emeritus, Karolinska institutet

Christer Hogstedt, professor emeritus, arbetsmedicin, Karolinska institutet

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet

Joachim Vogel, professor emeritus, välfärdsforskare, Stockholm

Stefan de Vylder, nationalekonom, Stockholm

Bertil Egerö, docent emeritus i sociologi, Lund

Marita Eastmond, senior professor i socialantropologi, Göteborgs Universitet

Göran Djurfeldt, senior professor i sociologi, Lund Universitet

Kontaktperson och initiativtagare

Ingrid Eckerman eckerman@algonet.se 070 55 73 193 www.eckerman.nu

Uppropet vi skriver om finns här.

http://www.skrivunder.com/stoppa_utvisningarna_av_afghanska_ungdomar

Hemsidan med mycket material http://stoppautvisningarna.blogspot.se/

Facebook-grupp https://www.facebook.com/groups/808057209336108/

Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.