Uppsala studentkår

Ställ inte bredd och spets mot varandra

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 14:23 CEST

Idag skriver utbildningsminister Jan Björklund på DN Debatt. Han vill satsa på spetsen i svensk forskning, bland annat genom att införa ett elitprogram för yngre forskare.

–    Det är naturligtvis bra om regeringen satsar på forskningen, säger Jenny Ehnberg, ordförande för Doktorandnämnden vid Uppsala studentkår. – Samtidigt säger Jan Björklund att det inte går att beställa fram forskningsresultat på politisk väg, men vill rikta forskningsmedlen ytterligare. Det är olika budskap som krockar. Björklunds utspel rimmar illa med regeringens uttalade ambition om att öka akademins autonomi, säger Jenny Ehnberg.

I debattartikeln skriver Jan Björklund också att nya medel ska fördelas utifrån kvalitet.

–    Kvalitet är någonting regeringen ofta lyfter, men det är väldigt sällan som de definierar vad denna egentligen är, säger Yasmin Hussein, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar vid Uppsala studentkår. – Regeringen håller på att urholka begreppet kvalitet. Grundutbildning och grundforskning skapar också spetsen, säger Yasmin Hussein.

–    Goda forskarmiljöer ger goda forskare, men vi är osäkra på om regeringen egentligen skapar dessa. Det är olyckligt att som Björklund gör ställa spets och bredd emot varandra, det är inte något som gynnar forskningen vid svenska universitet och högskolor, säger Jenny Ehnberg.

För ytterligare information, kontakta:
Jenny Ehnberg, ordförande Doktorandnämnden, Uppsala studentkår
Telefon: 0735-41 64 74
Yasmin Hussein, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 02 alt. 0761-09 80 02