Proline AB

Ställ krav på din reliningentreprenör - få bättre resultat!

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 15:19 CET

Relining i fastigheter har varit en etablerad marknad sedan mitten på 90-talet, sedan dess har både efterfrågan och branschen relining växt. Inte minst på grund av den flexibilitet, de ekonomiska och boendevänliga fördelarna som relining för med sig. Idag börjar både metoder och entreprenörer vara många, men trots det är kunskapen om relining relativt låg. Med dagens teknik är relining jämförbart med nya rör. Men det krävs också att hantverket utförs på rätt sätt, med rätt metod och med rätt sorts hantverkare.

-  För dig som beställare är det viktigt att ställa krav på tänkta entreprenörer för relining. Det kan exempelvis göras genom UC-upplysning och att beställaren tar referenser samt ser till att personalen har den utbildning som krävs för att utföra arbetet, säger Asbjörn Austlid, VD Proline AB.

Kravspecifikation för upphandling

Att välja rätt leverantör kan ibland vara avgörande för kvaliteten på utfört arbete. Därför är det viktigt att vara påläst och veta vilka frågor man bör ställa vid upphandling av relining eftersom det idag saknas gemensamma ramar för branschen. För att förenkla denna process för beställaren har Proline sammanställt en generell kravspecifikation. Med denna får beställaren ett verktyg för att identifiera vilka frågor som kan vara viktiga att undersöka innan man väljer entreprenör – allt för att få en högre kvalitet och ett bättre genomfört projekt.

Kravspecifikationen lyfter fram frågor som rör företaget, företagets personal och utbildning, kvalitet och miljö samt anbud- och projektgenomförande. Viktiga frågor att beakta är; Hur lång erfarenhet har entreprenören av relining och den metod de använder? Har metoden testats, är den typgodkänd? Finns det tillräcklig dokumentation och kan entreprenören uppvisa en metodbeskrivning och säkerhetsdatablad för ingående material.

Som kund skall man känna sig trygg med sin lösning både på kort och på lång sikt. Därför kan det även vara viktigt att också granska företagens ekonomiska stabilitet och garantier. Om något skulle gå fel är det viktigt att entreprenören har kapacitet och ekonomiska förutsättningar att åtgärda felen.

-  Genom att beställarna sätter högre krav på entreprenörerna, är jag övertygad om att det bidrar till en kvalitetshöjning av hela reliningbranschen. Tanken bakom kravspecifikationen är att det skall bli lättare att göra en jämförelse och adekvat bedömning av olika leverantörer för att i slutändan få bästa leverans, avslutar Asbjörn Austlid.

Hela checklistan finns att ladda ner på www.proline.se

För mer information kontakta:

Asbjörn Austlid, VD, Proline AB, tel 08-594 774 50, asbjorn.austlid@proline.se

Proline har ca 230 anställda i och är rikstäckande med distriktskontor på 10 orter i Sverige - från Luleå ned till Malmö. Omsättningen för 2009 uppgick till drygt 240 Mkr. Sedan Proline startade verksamheten 1994 har företaget utfört relining i mer än 50 000 lägenheter, och successivt har ett flertal dotterbolag etablerats utomlands. Proline och Proline-metoden finns idag representerat  även i Norge, Finland, Danmark, Island och Spanien. Proline ägs av Lifco AB. Lifcokoncernen, som helt ägs av Carl Bennet, är en industriell grupp som omsätter 510 miljoner Euro och har 2 300 medarbetare i 20 länder.