Miljöstyrningsrådet

Ställ relevanta krav på inköp av livsmedel

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 13:38 CET

Nu har Miljöstyrningsrådet publicerat nya hjälpmedel till upphandlare och beställare av livsmedel. De livsmedel som berörs är bröd, mjöl, gryn, socker och ris samt frukt och grönt. Hjälpmedlet, som består av miljö- och etiska krav i olika nivåer, samt förslag på certifikat och motiv, är framtaget så att upphandlare fritt ska kunna välja vilka krav som ska ställas och på vilken nivå. Allt efter sin egen ambition och målsättning.

-  De viktigaste miljöaspekterna som vi ställer krav inom är spridning av hälso- och miljöskadliga ämnen, övergödande ämnen vid odling, utsläpp av klimatpåverkande gaser, förpackningar samt sociala aspekter som produktion under bristfälliga arbetsförhållanden, berättar Lisa Sennström, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Livsmedelsområdet är ett debatterat område inom offentlig verksamhet. Alla berörs. Våra barn, gamla och sjuka blir serverade tre miljoner portioner varje dag i svensk offentlig verksamhet. Det är viktigt att det är mat med hög kvalitet och med liten miljöpåverkan.

Livsmedel står för cirka en tredjedel av den totala klimatpåverkan inom EU. Till största delen beror detta på naturliga processer i primärproduktionen, men det finns också stora skillnader beroende på produktionssätt. Kraven för bröd, mjöl, gryn, socker och ris samt frukt och grönt finns för dels miljöanpassad konventionell produktion och dels ekologisk produktion.

Kraven har arbetats fram i en expertgrupp med representanter från upphandlare, näringslivet och branschorganisationer. Arbetet granskas av en oberoende tredje part innan det godkänns och publiceras.

Miljöstyrningsrådets uppdrag är att arbeta fram krav som är drivande utöver lagstadgad nivå. 1 juli 2010 ändrades skrivningen i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) till att man ”bör” beakta miljö- och sociala aspekter vid offentlig upphandling.

För mer information besök kontakta Lisa Sennström, projektledare på Miljöstyrningsrådet på 08-501 055 54, lisa@msr.se eller Susanne Lång, kommunikationsansvarig på 0708-96 88 81, susanne@msr.se. Eller besök www.msr.se/livsmedel.

Om Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Inom projektet Sverige – det nya matlandet ansvarar Miljöstyrningsrådet för arbetet med den offentliga maten. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).