Teknologisk Institut

Stämmer verklighetens psykiatrilokal överens med visionens?

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 16:14 CEST

Anhöriga ser ofta situationer och omgivning på en psykiatrisk avdelning från andra vinklar, och inte enbart ur personalens säkerhetsperspektiv.

Vi vet att miljön är en oerhört viktig aspekt på en vårdavdelning för alla parter som vistas där och därför är det viktigt att vårdavdelningar integreras med vad som följer patients behov. 

Herman Holm, överläkare, psykiatri Malmö talar öppet om personliga tankar kring vårdmiljö och om det finns en konflikt mellan personliga önskemål och den verkliga praktiken. Lyssna även till Pirjo Stråte, vice ordf. Riksförbundet SPES, som berättar mer om vad anhöriga kan tillföra vid planering och nybyggnation av psykiatrilokaler. 

Just nu kan du ta med dig hela teamet - gå 5 och betala för 4!

Varmt välkomna!

Konferens: 6-7 november 2014
Göteborg
Läs mer och anmäl dig här!

Teknologisk Institut är Nordens största utbildningsföretag för kurser, konferenser, och YH. Vi har utbildningarna som gör skillnad för dig och din verksamhet, som gör er lönsammare, kunnigare och effektivare. Varje år utbildar vi närmare 12.000 personer inom våra kursverksamheter, främst inom Bygg, Fastighet, El, VVS, Energi m.m. Inom Konferenser riktar vi oss främst på skola- och utbildning, hälso- och sjukvård, infrastruktur och samhällsbyggnad, energi, miljö och teknik.