G5 Entertainment AB

STÄMMOKOMMUNIKÉ EXTRA BOLAGSSTÄMMA- G5 ENTERTAINMENT AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 16:33 CEST

Extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på Kung Carl Hotell på Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm den 8 september 2008.

Stämman beslutade att genomföra en nyemission om högst 1.593.750 aktier med företrädesrätt till teckning för de befintliga aktieägarna varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 159.375 kronor. Styrelsen föreslår nu att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut som i övrigt innehåller i huvudsak följande.

Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid fyra (4) innehavda aktier skall ge rätt att teckna en (1) ny aktie.

Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 159 375 kronor genom nyemission av högst
1.593.750 aktier (envar med ett kvotvärde om 0,1 kronor).

Teckningskursen skall vara 3.90 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara fredagen den 12 september 2008.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för aktieteckning med företrädesrätt, skall tilldelning i första hand ske till de personer som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av företrädesrätt, och i andra hand till de personer som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

Aktieteckning skall ske under perioden den 18 september 2008 - den 2 oktober 2008. Teckning av aktier med stöd av Företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Aktier som tecknas utan Företrädesrätt skall betalas kontant senast tredje bankdagen efter det att tilldelningsbeslut fattats och avräkningsnota utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår 2008.
Mer information om G5 Entertainment AB (publ) kan hittas på www.g5e.se.

För ytterligare information kontakta

Vlad Suglobov
VD, G5 Entertainment AB
investor@g5e.se

Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment producerar högkvalitativa innovativa mobilspel åt världens ledande förlag och utvecklar lösningar för operatörer av trådlösa nätverk, innehållsleverantörer och mediaföretag. Bland G5:s kunder finns globala företag som EA Mobile, THQ Wireless, och Konami Digital Entertainment, och lokala spjutspetsföretag som de ryska operatörerna av trådlösa nätverk VimpelCom och Skylink. G5 vars spelutveckling sker i Moskva och Kharkiv har producerat mobilspel som bygger på globala varumärken som The Simpsons, Star Wars, Sims 2 och Pirates of the Caribbean. G5:s strategi är att erbjuda utveckling av högsta kvalitet till världens ledande företag och att producera framstående originalspel och produkter. Företagets målsättning är att bli världsledande inom utveckling av mobilspel och nerladdningsbara pc-spel. Företagets aktier handlas på Nordic MTF under kortnamnet G5EN.


G5 Entertainment är världens ledande studio för mobilspelsutveckling och arbetar med toppförlag på deras mest efterlängtade mobilspel, vilka baseras på stora film- och spelvarumärken. Företaget producerar och licensierar även mobiltjänster för ryska operatörer av trådlösa nätverk, och expanderar mot utvecklandet av nedladdningsbara mindre spel till andra plattformar än mobil. Företagets aktier handlas på Nordic MTF under kortnamnet G5EN.