SRAB Shipping AB

STÄMMOKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 13:18 CET

På extra bolagsstämma, andra kontrollstämma, i SRAB Shipping den 17 december 2009 beslöts enhälligt enligt styrelsens förslag att bolaget skall fortsätta verksamheten och inte träda i likvidation eftersom kontrollbalansräkningen som upprättats per den 30 november och som granskats av bolagets revisor, utvisar att det, efter de åtgärder som vidtagits efter första kontrollstämman den 28 april, finns full täckning för det registrerade aktiekapitalet.

Med anledning av förändrad ägarbild i bolaget efter genomförda emissioner, fattades också enhälligt beslut om att Anders Ekborg, som företräder Traction AB och Fredrik Nilsson, som representerar Pomona-gruppen, valdes in som nya styrelseledamöter i bolaget och att Lars Swahn och Karl Mosvold avgår ur styrelsen efter mångåriga insatser för SRAB Shipping.

Om ytterligare information önskas ber vi er kontakta SRAB Shipping på nedanstående kontaktuppgifter.

Stockholm den 17 december 2009.

SRAB SHIPPING AB (publ)

Styrelsen

SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framför allt inom Öster- och Nordsjöområdet. SRAB är listat på First North. www.srab.se

Certified Adviser för SRAB Shipping är Remium AB – www.remium.com

SRAB Shipping AB (publ)
Box 27233
SE-102 53 STOCKHOLM
Tel: +46 8 534 899 00
Fax: +46 8 534 899 01
E-mail: info@srab.se