TracTechnology AB

Stämmokommuniké - Företrädesemissionen genomförs

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 13:50 CET

(Aktietorget: TRAT B)

På gårdagens extra bolagsstämma i TracTechnology AB beslutades att genomföra den av styrelsen föreslagna nyemissionen.

Följande tidpunkter gäller för nyemissionen:
- Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätter är Måndagen den 26 Februari 2007.
- Avstämmningsdag för deltagande i nyemssionen är Torsdagen den 1 Mars 2007.
- Första dag för handel med Teckningsrätter är Måndagen den 12 Mars 2007.
- Teckningstiden för nya aktier är Måndag den 12 Mars till och med Tisdagen den 27 Mars 2007.
- Innehav på avstämmningsdagen ger aktieägare rätt att för fem aktier, teckna sig för fyra nya aktier.
- Emissionkursen är 3 kronor per aktie

Om inte samtliga företrädesrätter utnyttjas skall tilldelning inom ramen för nyemissionens högsta belopp kunna ges personer som tecknar sig för aktier utan företrädesrätt.

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till TracTechnology i samband med nyemissionen.

För ytterligare information:
Mats Nordström, VD, TracTechnology AB (publ), +46(0)70 595 9492
e-post:mats.nordstrom@tractechnology.se

Om TracTechnology AB (publ.)

TracTechnology AB utvecklar och marknadsför innovativa lösningar inom ursprungsmärkning, spårning, betalsystem och logistik med hjälp av RFID-teknik. Produktportföljen innehåller MeatTrac, CampTrac, TimeTrac, GateTrac, CellTrac och PayTrac. MeatTrac, är en komplett systemlösning som möjliggör spårning och authentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från bondgård till "köttdisken". MeatTrac är patentskyddat i Sverige och USA och under patenthandläggning i ytterligare länder.
Läs mer om de andra spännande lösningarna på www.tractechnology.se