Moretime Group

Stämmokommuniké - MDS Digital Solutions AB

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2016 09:49 CEST

Extra bolagsstämma i MDS Digital Solutions AB, 556923-3256, har hållits i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm torsdagen den 21 april 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Bolagsstämman i MDS Digital Solutions AB (nedan kallat ”Bolaget”) fattade följande beslut vid extrastämman den 21 april 2016.

Beslut om ny styrelse

Stämman fattade beslut om att välja tre styrelseledamöter. Stämman beslutade omval av Carl-Fredrik Morander och nyval av Fredrik Rosman och Carol Spendilow för tiden intill nästa ordinarie stämma.

Vid det efterkommande konstituerande styrelsemötet utsågs Carl-Fredrik Morander till styrelsens ordförande och Hans Jansson till VD.

MDS Digital Solutions AB

Styrelsen

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, Styrelseordförande Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.