Konkurrensverket

Stämning mot två företag i ventilationsbranschen

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2003 13:00 CEST

Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan mot två företag i ventilationsbranschen. Verket menar att företagen gjort sig skyldiga till bland annat otillåtet prissamarbete vid upphandlingar av ventilationsentreprenader.

Vid tre tillfällen har de två bolagen överträtt konkurrenslagens bestämmelser. Bolagen har bland annat kommit överens om vilka priser, prisnivåer eller andra affärsvillkor de ska ange i anbud vid upphandlingar av ventilationsanläggningar inom skogsindustrin. Bolagens agerande är förbjudet enligt konkurrenslagen.

I ett skriftligt avtal som träffats mellan bolagen, och som rör en av upphandlingarna, står det bland annat: "Innan slutligt pris lämnas bör parterna vara överens om vem av företagen som skall lämna lägsta pris och således vara beredd att driva projektet." Vidare står det: "Parterna förbinder sig oavsett vem som blir uppdragsgivare för projektet att kostnadsmässigt fördela resultatet lika mellan företagen på sätt som senare får beslutas."

Konkurrensverket fick kännedom om det otillåtna samarbetet mellan företagen genom att moderbolaget till ett av de inblandade företagen, ABB, tog kontakt med Konkurrensverket. Därefter har verket gjort en utredning som bland annat omfattat oanmälda besök, så kallade gryningsräder, hos de misstänkta företagen. Utredningen är nu klar, och en stämningsansökan har lämnats in till Stockholms tingsrätt.

– Den typ av överträdelse av konkurrenslagen som det här är frågan om är allvarlig. Marknaden sätts ur spel, och kunder får högre kostnader, säger generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.

Konkurrensverket kräver nu att Keyvent AB och ABB Building Systems AB ska betala 660 000 kronor respektive 23 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. För ABB Building Systems AB är avgiften nedsatt med 50 procent på grund av att bolaget medverkat till att överträdelserna avslöjats.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Bernhardsson, projektledare, tfn 08-700 16 86
Åsa Eriksson, informatör, tfn 08-700 16 37

Vill du läsa stämningsansökan? Skicka e-post till info@kkv.se