NewsMachine AB

Ständigt i skuggan av partiledaren

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 08:01 CET

NewsMachines Vecko Barometer: Ständigt i skuggan av partiledaren

Det är inte lätt att vara partisekreterare när man inte får någon media uppmärksamhet och ständigt står i skuggan av sin partiledare. Man blir till och med utkonkurrerad av den berömda Ankan – Anna Anka.

I den mediamätning som gjorts av NewsMachine under perioden 26 oktober till 26 november så har vi jämfört antalet artiklar i svenska media för parisekreterarna. Och jämfört med partiledarna och Anna Anka.

Partisekreteraren har av tradition spelat en stor roll i partierna. Där de handhar det yttersta ansvaret för organisationsfrågor och det dagliga arbetet i partiet.

Och i många fall har de även spelat en stor politisk roll och har haft en central politisk position i sitt parti.

Notera att under denna mätperiod så har socialdemokraterna haft partikongress (28 oktober - 1 november) och folkpartiet haft sitt landsmöte (19 -22 november).

Allt detta och mycket mer har gjort att det har varit en mycket stor media exponering för de politiska partierna under denna mätperiod.

Men inget verkar hjälpa partisekreterarna mot partiledarna eller Anna Anka.

Om vi tittar på antalet artiklar och jämför partisekreterarna med partiledarna så kan vi se följande:

M - Fredrik Reinfeldt fick 4675 träffar mot Per Schlingmanns 252.

Moderaternas partisekreterare fick 5,4% av den mediaexponering som partiledaren fick.

S – Mona Sahlin fick 3001 träffar mot Ibrahim Baylans 140.

Vad det gäller socialdemokraterna så fick partisekreteraren drygt 4,6%.

FP – Jan Björklund fick 1313 träffar mot Erik Ullenhags 116.

Folkpartiets partisekreterare fick 8,8%.

C – Maud Olofsson fick 2697 träffar mot Anders Flankings 57.

Centerns partisekreterare fick 2%.

KD – Göran Hägglund fick 1117 träffar mot Lennart Sjögrens 25.

Kristdemokraterna partisekreterare fick drygt 2,2%.

V – Lars Ohly fick 822 träffar mot Anki Ahlstens 11

Vänsterpartiets partisekreterare fick 1,3%.

MP – De bägge språkrören fick 624 träffar mot Agneta Börjesons 6.

Och slutligen Miljöpartiets partsekreterare fick 0,9%.

Notera också att under mätperioden så överträffar inte någon av partisekreterarna, med två undantag, sina partiledare.  Och under större delen av mätperioden så kommer inte partisekreterarna ens i närheten av sina partiledare.

Och den här bilden av frånvaro vad det gäller mediaexponering blir ännu tydligare om vi ser på hur många dagar som INGA träffar förekommer för respektive partisekreterare under mätperioden.

Miljöpartiets Agneta Börjeson ”toppar” här med 28 dagar av 32.  (87,5%)

Vänsterpartiets Anki Ahlsten har 25 dagar med inga träffar         (78%).

Kristdemokraternas Lennart Sjögren har 18 dagar                      (56%).

Centerpartiets Anders Flanking har också 18 dagar                    (56%).

Folkpartiets Erik Ullenhag har 12 dagar                                     (37,5%).

Socialdemokraternas Ibrahim Baylan har 9 dagar                       (28%).

Moderaternas Per Schlingmann har 5 dagar                               (15,6%).

Om man sedan jämför partisekreterarna mes dokusåpans Anna Anka så blir bilden ännu tydligare.

Undre den aktuella mätperioden så fick Anna Anka 527 träffar. Att jämföras med det TOTALA antalet träffar för partisekreterarna 607.

Notera att Anna Anka är så överlägsen vad det gäller mediaexponering att hon var större än partisekreterarna TILLSAMMANS, med några enstaka undantag, under hela mätperioden.

Om vi sedan tittar på bloggvärlden och ser på skillnader i omnämnanden (enligt KNUFF) så blir bilden ännu tydligare. Där kan vi verkligen prata om en Anna Anka effekt.

Under hela mätperioden så dominerar Anna Anka helt. Med ett enda undantag – 2 dagar under partikongressen så är Ibrahim Baylan något större.

Den 10-11 november så är Anna Anka 7 gånger större än partisekreterarna tillsammans.

Den 18 november så är Anna Anka 5 gånger större än partisekreterarna tillsammans.

Eller den 1 november, på partikongressens sista dag, där Anna Anka är 4 gånger större än Ibrahim Baylan.

Och med några enstaka undantag så är Anna Anka totalt störst under hela mätperioden.

Några av partisekreterarna har så lågt omnämnande att det inte går att mäta.

Mediamätningen ger en intressant bild av hur media bilden av partierna håller på att förändras i svenska medier.  Där Partiledarna successivt har fått större genomslag i media exponeringen.

Så här har Mediemätningen gjorts:

Totalt har 1643 svenska nyhetskällor på Internet varav 84 PDF-tidningar analyserats av NewsMachines automatiska sökteknik. Sökningarna har gjorts med agenter som räknar antalet artiklar om varje specifik nyhetshändelse. NewsMachine har stått för formuleringen av sökfrågorna. Tidsperioden för undersökningen är 2009-10-26 till 2009-11-26. Vill du prenumerera på Mediemätningen från NewsMachine varje kvartal? Maila: mediematningen@newsmachine.se

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om hur mediemätningen har gjorts, kontakta Peter Braroe, VD, på peter.braroe@newsmachine.se eller ring 070-8750991.

Om NewsMachine
NewsMachine Business Intelligence NMBI AB är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter. Bolaget grundades 2002., NewsMachines sökmotorer är heltäckande i Norden och söker bland tusentals källor över hela världen. Branschtidningen Resumé utsåg 2004 NewsMachine till ”starkaste nyhetsagenten” baserat på en undersökning som omfattade sju digitala nyhetsagenter. NewsMachine ger också ut boken ”Praktisk handbok i modern omvärldsbevakning”. För mer information, se www.newsmachine.com